Esdeveniments de Catalunya

enric@enricgine.cat

CRONOLOGIA HISTÒRIA DE CATALUNYA 878-1808

878 Guifré I, El Pilós, inicia la dinastia de Barcelona.

985 Ràtzia d’Almanzor que destrueix Barcelona.

988 Borrell II trenca el vassallatge amb els francs.

1137 Unió dinàstica amb el regne d’Aragó (Ramon Berenguer IV Peronella d’Aragó).

1148-1149 Conquesta de Tortosa i Lleida.

1213 Batalla de Muret: cap de l’domini en Occitana.

1218 Neixen les Corts a Catalunya.

1229 Conquesta de Mallorca.

1.235 Conquesta d’Eivissa i Formentera.

1238 Conquesta de València.

1274 Creació de Consell de Cent (Barcelona).

1282 Conquesta de Sicília.

1287 Conquesta de Menorca.

1323-1324 Conquesta de Sardenya.

1348 La Pesta Negra.

1359 Creació de la Generalitat de Catalunya.

1410 Mor Martí I, l’Humà, sense descendència. Fi de la dinastia de Barcelona.

1410-1412 Inter regne .

1412 Compromís de Casp i, Els Trastàmara , nova dinastia regnant.

1443 Conquesta de Nàpols.

1462-1472 Guerra civil.

1479 Unió dinàstica amb el regne de Castella (Ferran II-Isabel de Castella).

1481 Constitució de l’Observança. Insaculació en l’elecció dels càrrecs públics.

1484 Introducció de la Inquisició a Catalunya.

1486 Sentència arbitral de Guadalupe.

1492 Expulsió dels jueus.

1.494 Creació de el Consell d’Aragó.

1640-1652 Guerra dels Segadors. Corpus de Sang (juny 1640).

1641 El govern català sota el protectorat de la monarquia francesa (fins al 1652).

1652 Fi de la Guerra dels Segadors. Capitulació de Barcelona.

1659 Tractat dels Pirineus. La Catalunya a nord dels Pirineus, a França.

1700 Mor Carles II sense descendència. Felip d’Anjou, successor.

1702-1714 Guerra de Successió (Felip d’Anjou-Carles d’Àustria).

1711 Carles d’Àustria hereta l’Imperi germànic.

1713 Tractat d’Utrecht. Els aliats signen la pau amb Felip V.

1714 Fi de la Guerra de Successió. Caiguda de Barcelona (11 de setembre). Abolició de les institucions catalanes.

1716 Decret de Nova Planta de Catalunya. Nova estructura politicoadministrativa sota el patró castellà.

1737 Fundació de la primera fàbrica cotonera d’indianes (a Barcelona).

1773 Avalot de les Quintes.

1778 Decret de Lliure Comerç amb Amèrica.

1.789 Rebombori de el Pa. Comença la Revolució Francesa (fins 1799).

1808 Invasió de les tropes franceses (Napoleó). Comença la Guerra de l’Francès.

 

CRONOLOGIA HISTÒRIA DE CATALUNYA 1808-1898     

1808 Motí d’Aranjuez. Abdicacions de Baiona. Constitució de Baiona. Comença la Guerra el Francès (fins al 1814). Entrada de les tropes franceses a Catalunya. Junta Superior de Catalunya.

1810 Corts de Cadis.

1812 Constitució de Cadis. Annexió de fet de Catalunya a l’Imperi francès.

1814 Acaba la Guerra de el Francès. Armistici i evacuació de les tropes franceses, retorn de Ferran VII. Manifest dels Perses.

1820 Pronunciament de Reg. Comença el Trienni Liberal (fins al 1823).

1823 Intervenció dels Cent Mil Fills de Sant Lluís.

1824 Independència de l’Amèrica espanyola.

1827 Guerra dels Malcontents.

1833 Divisió territorial de l’Estat en províncies. Comença la Primera Guerra Carlina (fins a l’any 1840). Fundació a Barcelona de la fàbrica Bonaplata (primera amb vapor) (va ser destruïda en 1835). Inici de la Renaixement.

1834 Estatut Reial.

1836-1837 Lleis de desamortització (Mendizábal) i desvinculació.

1.836 Fundació de l’empresa Nueva Vulcano. Restauració de la Universitat de Barcelona.

1837 Constitució progressista.

1839 Conveni de Bergara.

1840 Fi de la Primera Guerra Carlista. Llei d’Ajuntaments. Constitució a Barcelona de l’Associació Teixidors (primera associació obrera).

1842 Aixecament de Barcelona contra Espartero i bombardeig de la ciutat.

1845 Constitució moderada.

1846 Guerra dels Matiners (Segona Guerra Carlina) a Catalunya (fins al 1849).

1847 Fundació de l’empresa L’Espanya Industrial.

1848 Junta de Carreteres de Catalunya. Ferrocarril Barcelona-Mataró.

1851 Concordat amb la Santa Seu.

1855 Fundació a Barcelona de La Maquinista Terrestre i Marítima. Desamortització general de Madoz. Llei de ferrocarrils. Primera vaga general a Catalunya.

1859 S’aprova el projecte d’Eixample de Barcelona (Cerdà). Restauració dels Jocs Florals.

1862 Crisi cotonera (fam de el cotó) (fins al 1865).

1866 Crisi econòmica i financera.

1867 Pacte d’Ostende.

1868 Revolució de Setembre (La Gloriosa). Caiguda d’Isabel II. Comença la primera guerra de Cuba (fins al 1879).

1869 Constitució progressista.

1872 Comença la Tercera Guerra Carlina (fins al 1876).

1873 Abdicació d’Amadeu I i proclamació de la Primera República espanyola. Insurrecció cantonal.

1874 Cop d’estat de Pavia. Pronunciament de Martínez Campos.

1875 Alfons XII arriba a Espanya: la Restauració borbònica.

1876 Nova Constituci ó n. Fi de la Tercera Guerra Carlista.

1879 La fil·loxera travessa els Pirineus i en deu anys destrueix gairebé la totalitat de la vinya catalana.

1885 Memorial de Greuges, acaba el període de la febre d’or (des de 1871).

1888 Exposició Universal de Barcelona.

1890 Sufragi universal. Primer 1 de maig.

1891 Fort agitació rabassaire (fins al 1896).

1892 Bases de Manresa.

1895 Comença la insurrecció cubana. Inici de la replantació de la vinya amb ceps americans.

1896 Aixecament separatista a Filipines.

1898 Guerra amb els EUA. Tractat de París: pèrdua de les colònies (Cuba, Puerto Rico i les Filipines).

CRONOLOGIA HISTÒRIA DE CATALUNYA 1898-2000         

1901 Fundació de la Lliga Regionalista.

1902 Fi de la regència de Maria Cristina (des de 1885). Regnat d’Alfons XIII (fins al 1931).

1906 Fundació de Solidaritat Catalana. Conferència d’Algesires.

1907 Fundació de Solidaritat Obrera.

1909 Setmana Tràgica (Barcelona, juliol).

1911 Constitució de la CNT.

1914 Constitució de la Mancomunitat de Catalunya (suprimida el 1925).

1917 Assemblea de Parlamentaris. Juntes de Defensa.

1921 Desastre d’Anual.

1923 Cop d’estat de Primo de Rivera.

1924 Creació de la Unió Patriòtica.

1926 Fi de la guerra del Marroc.

1927 Creació de la FAI.

1930 Dimissió de Primo de Rivera. Pacte de Sant Sebastià. Cop d’estat republicà a Jaca (Osca).

1931 Fundació d’ERC. Eleccions municipals. Proclamació de la II República. Alcalá Zamora, president. Macià proclama la República Catalana. Instauració de la Generalitat de Catalunya. Estatut de Núria. Eleccions generals. Govern Azaña. Nova Constitució.

1932 Cop d’estat del general Sanjurjo. Llei de Reforma Agrària. Revolta anarquista de l’Alt Llobregat. Estatut d’Autonomia de Catalunya, elecció de Parlament de Catalunya. Macià, president de Catalunya.

1933 Fundació de Falange Espanyola. Eleccions generals. Govern Lerroux. Fundació de la Lliga Catalana. Companys, president de la Generalitat.

1934 Llei de Contractes de Conreu. Fets de 6 d’Octubre (Companys proclama l’Estat Català), detenció de el govern de la Generalitat. Revolució d’Astúries.

1935 Suspensió de l’Estatut de Catalunya. Dimissió de Lerroux.

1936 Formació de Front Popular. Eleccions generals (triomf de el Front d’Esquerres). Azaña, president de la República; Casares Quiroga, cap de govern, retorn de Companys i restabliment de la Generalitat. Comença la Guerra Civil (juliol). Governs Franco (zona nacional) i Giral i Largo Caballero (zona republicana). CNT-FAI controla Catalunya. Fundació de l’PSUC.

1937 Bombardeig de Guernica. Govern Negrín (zona republicana). Barcelona, capital de la Rep ú blica.

1938 El govern de Franco decreta l’abolició de l’Estatut de Catalunya. Batalla de l’Ebre. Ofensiva final sobre Catalunya.

1939 Fi de la Guerra Civil (abril). Règim franquista a tot l’Estat. Fundació de el Front Nacional de Catalunya.

1940 Execució de el president Companys.

1942 Constitució de les Corts Espanyoles.

1945 Manifest de Joan de Borbó. Fur dels Espanyols.

1947 Festes de l’entronització de la Mare de Déu de Montserrat.

1950 La SEAT a Barcelona.

1951 Vaga de tramvies a Barcelona.

1952 Congrés Eucarístic de Barcelona.

1953 Pacte Espanya-EUA. Concordat amb la Santa Seu.

1954 Tarradellas, president de la Generalitat a l’exili.

1955 Ingrés d’Espanya a l’ONU.

1958 Llei de Principis Fonamentals de el Moviment.

1959 Fundació d’ETA. Pla d’Estabilització.

1960 Fets de Palau de la Música Catalana.

1961 La Nova Cançó.

1964 I Pla de Desenvolupament.

1966 Fundació de l’Sindicat Democràtic d’Estudiants (la Caputxinada). Llei Orgànica de l’Estat.

1968 II Pla de Desenvolupament.

1969 Franco designa Joan Carles de Borbó com el seu successor.

1971 Fundació de l’Assemblea de Catalunya.

1972 III Pla de Desenvolupament.

1973 Comença la crisi econòmica. Atemptat d’ETA contra Carrero Blanco.

1975 Mort de Franco. Joan Carles I, rei. Comença el procés de transició democràtica. Govern continuista d’Arias Navarro.

1976 Suárez, cap de govern. Llei de Reforma Política. Aparició del diari

1977 Llei d’Associacions Polítiques. Eleccions generals (victòria UCD). Pactes de la Moncloa, restauració de la Generalitat de Catalunya. Retorn de president Tarradellas.

1978 Estatut de Sau Nova Constitució (desembre).

1979 Eleccions generals (victòria d’UCD) i municipals. Estatut d’Autonomia de Catalunya.

1980 Eleccions al Parlament de Catalunya (victòria de CiU). Pujol, president de la Generalitat.

1981 Dimissió de Suárez. Cop d’estat de l’23 F. Calvo Sotelo, president de govern.

1982 Espanya ingressa a l’OTAN. Eleccions generals (victòria PSOE). González, president de govern.

1983 Eleccions municipals. Comença la reconversió industrial. Creació de TV3.

1984 Eleccions al Parlament de Catalunya (victòria CiU).

1986 Ingrés d’Espanya a la CEE. Referèndum OTAN. Eleccions generals (victòria PSOE).

1987 Eleccions municipals i europees.

1988 Eleccions a Parlament de Catalunya (victòria de CiU).

1989 Eleccions europees i generals (victòria de PSOE).

1990 Aprovació de la LOGSE (reforma de el sistema educatiu).

1991 Eleccions municipals.

1992 Eleccions al Parlament de Catalunya (victòria de CiU). XXV Olimpíada a Barcelona.

1993 Eleccions generals (victòria de PSOE).

1994 Eleccions europees.

1995 Eleccions municipals i a el Parlament de Catalunya (victòria de CiU).

1996 Eleccions generals (victòria de PP). Aznar, president de govern.

1999 Eleccions municipals, europees i a el Parlament de Catalunya (victòria de CiU).

2000 Eleccions generals (victòria del de PP).

Enric Giné

 

 

 
Aquesta entrada ha esta publicada en Sin categoría. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *