Anàlisis per un Mon Millor!

Qui som?

1 ) Som una baula de l’Univers!

enric@enricgine.cat

Voldria fer una observació, del que jo entenc de la persona com humana, quina relació té amb el medi que l’envolta? Doncs molta, tot està relacionat, tot té un equilibri i una lògica, i ho explico aquí baix, Si ens observem a nosaltres mateixos veurem el que som, simplement una persona, una unitat, dins del nostre Univers com són les cèl·lules dins del nostre cos, si nosaltres ens retro mirem cap a dins del nostre cos veurem que està cobert d’una pell, i aquí s’acaba tot, però si prenem un microscopi, veurem que sota la pell, hi ha unes cèl·lules, i després veuríem els «ADN», i si continuem fins al final veuríem els Protons i Electrons, tots ballant al voltant d’ells mateixos amb un equilibri fantàstic.

Tot això és quan mirem cap a dins nostre, però si ara mirem cap a fora del nostre cos, i tornem a fer la mateixa observació, però aquest cop, fora del nostre cos, també amb nosaltres, al centre, i mirant cap al cel, si és de dia veurem el sol, sinó és que no està ennuvolat, si és de nit i no està ennuvolat veurem la lluna i les estrelles i potser alguna nebulosa, però aquí també s’acaba tot, però si ara en lloc d’agafar un microscopi agafem un telescopi, veurem que hi ha més estrelles de les que nosaltres podíem veure a simple vista, veurem que la Lluna, els planetes, el sol, i les estrelles també tots estan ballant al voltant d’ells mateixos, els planetes girant al voltant de el sol, com si ballessin amb equilibri, a l’igual que ho feien quan miràvem cap a dins del nostre cos, els Neutrons que giraven al voltant dels Protons.

Sembla que hi ha un paral·lelisme en l’interior de la persona i l’exterior, sembla que hi ha una relació molt íntima, un equilibri, que no podem trencar-lo, vull dir que no podem traure una anell, baula, com treure un planeta, o una estela ja que tot aniria a baix, a l’igual que tu no pots treure un electró o qualsevol altre baula, sense que tot vagi a baix, això també és vàlid, amb la Natura, tot està en equilibri i no podem destruir una baula com una espècie tant sigui Vegetal com Animal , i quan dic Animal incloc també a la Persona, l’Home , és com trencar una baula, i això no ho podem fer sense que ens comporti fatals conseqüències.

També aquesta teoria és vàlida, amb la Humanitat, les Persones com els electrons o com els planetes que estem en ple contacte i amb equilibri, les Persones estan al nostre costat, com les cèl·lules del nostre cos, i com la Natura i hem de tenir cura , de cuidar-los i cuidar-se per que no puguem prescindir-ne, no podem prescindir de cap baula, això ho hem de tenir ben present.

Va haver-hi un Home que va dir, «Hem après a volar com els ocells, a nedar com els peixos, però no hem après el senzill art de viure com germans» aquest era Martín Luther King.     

Això ens dóna una reflexió, i és que, hem d’estar amb equilibri amb els nostres companys de viatge que són La Naturalesa, La Vegetació, els Animals, i l’Home, aquests quatre mitjans, que sempre han existit, des de fa milers d’anys i han estat sempre en equilibri, fins a l’aparició de l’ Home intel·ligent, amb l’aparició de la intel·ligència d’aquest, tots vam ser i estem amenaçat de mort, és aquí on hem de reflexionar, per a la nostra supervivència del Planeta i la nostra pròpia.   

Perquè hem de contaminar ?, la Mar, l’Oceà, l’Aire, els Rius, la Terra? perquè hem de destrossar els Boscos, la Vegetació? perquè hem de matar els animals? perquè hem de matar els Homes? si ens organitzem bé i entenem de què va la cosa, que és l’equilibri, ja no seria necessari aquest holocaust que estem fent, aquesta destrucció, doncs necessitem tot el que ens envolta, la Natura, la Vegetació, Els Animals i l’Home.  

Jo no sóc religiós, però hi ha una frase que a més que m’agrada molt, i que té molt sentit i està amb equilibri amb l’Univers, i sense aquesta frase, anem directes al precipici, i és «Estima el teu proïsme com a tu mateix » , si així pogués ser, aniríem més bé, i seríem més feliços, sense guerres, sense militars, sense policia, en fi un bon somni.

¿Perquè hem d’estimar al nostre proïsme? És que, és paraula de Déu? No, el motiu d’estimar o no, és una qüestió de supervivència d’equilibri, és l’Univers que està muntat així, amb equilibri, les cèl·lules del nostre cos estan en contacte totes elles entre si i totes són necessàries, quant una mor, altres neixen , unes i altres estan sempre en equilibri, quan no és així, ve la mort de el sistema, per això, hem de portar-nos bé, amb les Persones que estem vivint a l’igual que amb les cèl·lules del nostre cos, i tot l’univers es comporta així, i així ho hem de fer, perquè no podem anar en contra de l’univers.

2) Definició d’Ambient

Ara, després de saber que som insignificants, però importants en la baula en el  l’Univers, i la importància, que tenim, de cuidar-nos a nosaltres o millor dit el Ambient, que som nosaltres i on vivim, ara definirem el Ambient

Vaig a intentar fer un raonament per analitzar què és el que podem fer per redreçar l’actual conducta humana per sortir d’aquesta variable tan terrible que ens ha conduït a l’exterminació ambiental i Humana del nostre Planeta.

Primerament i primer de tot m’agradaria fer una anàlisi, com estan constituït, i quines són les lleis que es regeixen, i és que aquí al nostre planeta vivim en un Medi Ambient , en la qual es desenvolupa tota l’activitat tan humana com, La Natura, Vegetació, Animals i l’Home , ara vaig a definir per poder fer-ho més fàcil que és el Ambient.

Doncs El Ambient és això, allà on vivim o sigui és La Natura , i que és La Natura 1) “La Naturalesa” són els Mars, Oceans, Muntanyes, Rius, Llacs, Aire i Terra, 2) “La Vegetació” , que està formada de, Arbres, com boscos, hi ha més, d’una agricultura que els humans necessitem per viure, 3) “els Animals” , incloent, tots els animals vivents, com Aus, Peixos, mamífers, paneroles, formigues en fi tots, 4) “L’Home”, resumint una mica, L’Ambient és i consta, de 4 germans que són : 1) La Naturalesa, 2) Vegetació, 3) Animals 4) L’Home , llavors quan jo digui Ambient , em refereixo a aquestes Quatre Premisses.

3) Paral·lelisme de Els 10 Manaments

Els 10 Manaments , va ser la primera Constitució Humana , que ha existit des de temps immemorials, i ha funcionat, fins que l’home es va adonar de la seva intel·ligència, això marcà una fita en la història de la Humanitat, com ja explico en És aquest el món que desitgem? , Hem de donar un gir molt important en la nostra conducta, per poder sobreviure, llavors hem de tenir altres paràmetres, uns nous Manaments , que jo els dic Normes,   i que els resumeixo en 4, Aquestes quatre Normes les resumeixo en una Norma, però tenim sempre tenir-les molt presents , les quatre perquè és la nostra nova Constitució , i el nostre motiu de la vida, però la Norma , és una Recomanació, Reglament , però és per donar un paral·lelisme amb la primera Constitució , que va ser la que va administrar, la que va manar , d’aquí ve Els Manaments , de manar , i després d’aquesta van venir les altres Constitucions , bé primers reduirem o simplificar les Quatre Normes 

Les Quatre Normes

1r Estima els Ambient sobre totes les coses

2n Respectaràs a l’Ambient com a tu mateix

3r Honraràs el proïsme com a tu mateix

4t ajudaràs a altres com a tu mateix

 1r Estima els Ambient sobre totes les coses Ambient , com he dit abans, quan jo digui Ambient , em refereixo a aquestes Quatre Premisses, llavors, és obvi el que el Ambient és, i ho repeteixo per última vegada, Ambient és igual a La Naturalesa, Vegetació, Animals i l’Home

2n Respectaràs a l’Ambient com a tu mateix, Respectar, no és estimar, però és cuidar, defensar, preservar, custodiar.

3r Honraràs el Ambient, Honorar no és estimar, tampoc respectar, però lloar, ennoblir, enaltir.

4t ajudaràs al teu Ambient, Ajudar no és estimar, ni tampoc respectar, o honrar, però, auxiliar, socórrer, assistir.

Aquestes Quatre Premisses les hem de tenir sempre molt presents perquè sense elles no podem existir ni com a animals ni com a persones salvatges, ni com a mitjà Ambient , perquè fins ara no hem estimat, respectat honrat ni ajudat , a l’ Ambient on vivim i més que no hem estimat, respectat honrat i ajudat , el que si hem fet, és tot el contrari, destrossar i aniquilar el Ambient , i així, estendre, contagiar, aquesta plaga contra el Ambient .

4 ) Definició de Norma

Un dels innombrables problemes que hem tingut, i tenim a la societat avui hi ha través de la humanitat, ha estat, la tendència, instint, predilecció, perquè l’home faci o es comporti d’una manera específica en la societat, i si no era o és així, se’l castiga o castigava, aquesta manera específica de conductes, eren i són entre altres les següents, Manaments, Religió, lleis, ordenances, Mandats, edictes, etc… i no és així, com un País es ha de construir, amb lleis etc.. Perquè les lleis s’han de complir, i si no es castiguen, i el càstig, és un abús , encara que una persona hagi fet un abús , i per cometre un abús no s’ha de castigar amb ell, si el Abús aquesta abolit, llavors no existeix, i el Abús , encara que tu facis una cosa que no has de fer, és la principal causa que estiguem encara en estat tan salvatge i primitiu, com encara vivim, Les lleis, han de ser abolides i reemplaçar per Normes Regles , i això comporta una nova educació, basada  hem uns principis mutus de convivència, en aquest món que vivim, això que dic és un sacrilegi , perquè en un país modern, és amb las Lleis que es construeix una societat, però ja hem vist en l’anàlisi, que sembla que no és així, Si, ja sé que aquest plantejament, no sembla, avui dia, molt raonable, sensat, entenimentat, potser soni a blasfèmia, però no hi ha altra sortida, ja hem vist que en el món en què vivim, és horrible per a la majoria dels humans, i així no es pot continuar, com ja he dit abans hi ha d’haver un reset, i començar de nou , i la manera de fer-ho és amb l’anàlisi que faig, un País sense lleis, sense policia, sense exèrcit, sense jutges, sense aquest 1% que té tot el capital de la resta de l’99%, un País així és una barbaritat, avui, no és que sigui un utopia, és impossible de realitzar-lo, llavors, tenim dues possibilitats, una que és la fallida, que és l’actual, i l’altra, és aquesta Utòpica, les dues irrealitzables, si volem continuar, hem de donar una oportunitat, l’actual sabem que no funciona, llavors no tenim cap possibilitat, i l’únic que tenim és continuar tot i que aquesta Utòpica, sembla irrealitzable, si no l’única possibilitat és sortir i continuar amb l’actual fins al desastre, que ja fa molt de temps que va començar.

Bé, anem a veure la construcció, de l’ Únic Manament , o Norma , que volem construir la nostra societat, i ara en diem Normes , perquè Manament, ve de la paraula ordenar, manar , i això no existeix més, en la nostra societat, La Primera i única Norma, “Estima el teu Ambient com a tu mateix” , Aquí està tota l’essència, que hem de construir la nostra societat ! I que és això de ¿ amar a l’Ambient, com a tu mateix ? La primera impressió sembla que és religiosa, Estima Déu com a tu mateix , doncs no ?, però us puc assegurar que no té a veure amb religió, però a primera vista podria semblar d’haver un paral·lelisme, i potser n’hi ha, ja que, en Estima Déu com a tu mateix , hi ha una expressió sublim, que no deixa dubte de cap mena, ja que bé jo també veig aquesta expressió sublim en “Estima el teu Ambient com a tu mateix” com una sublimació, que no pot haver dubtes que si no es fa això, no existirà el Planeta, aleshores aquesta expressió és el màxim significat, la sublimació que no hi ha cap sortida, sense “Estima el teu Ambient com a tu mateix”.

En l’última anàlisi que vaig fer, ¿És aquest el món que desitgem? explico, detalladament, per què hem de Estimar el Ambient , i el motiu és perquè l’Univers està molt vinculat íntimament amb el Ambient, ja que aquest és una part una baula de l’Univers, d’altra banda La Natura, vegetació, Animals L’Home, o sigui el Ambient, aquests quatre elements estan condemnats a conviure íntimament, ja que és una part indissoluble de l’ Ambient   i no podem treure o barallar, combatre o aniquilar, amb cap dels components que conviuen amb el Ambient , i especialment el Home , però també cada un dels 4 que componen el Ambient, i això hem d’estar ben conscients abans de continuar, el Ambient és intocable i indissoluble, i han de ser “Estimat, Respectat, Honrat i ajudat”, i no és perquè hem de ser bons, no té res a veure amb la Bondat, té a veure amb la supervivència .

Com podeu veure aquest postulat que jo defenso, és molt difícil, sembla que no té gaire sentit, un Planeta sense lleis, sense policia sense presons, sense exèrcit, amb gent que no es mor de fam, amb gent que menja cada dia, sense l’1% de capital que té tot el capital de la resta de l’99%, i molt més, quina barbaritat!!, voler fer així una societat, sense aquests Abusos , si …, si …., Això és una bogeria, però, això és el que jo crec, i he estat pensant des de molts anys, des de jove, que el món en què vivim, és cruel, tant per al Ambient, com per a la pròpia persona, que com ja vaig dir està dins de l’ Ambient, si hem de seguir o continuar, amb aquest projecte, tenim, de deixar, per un temps, la teoria que continuar amb aquest projecte és una bogeria desgavellada que no porta enlloc, només que perdem, miserablement el nostre temps, per això jo et demano donar-li una oportunitat, i si és així, que tu fas jo demanaria, que aquesta anàlisi que jo faig es tracti com ex càtedra, fins a la finalització d’aquesta anàlisi, si no, és gairebé impossible, continuar, bé llavors posar el Reset, i oblidar tot.

5 ) Abolició de l’abús en el Ambient

Quan volem que algú faci el que nosaltres volem, i això sol passar sovint, si tenim una posició privilegiada en la societat, com per exemple ser més llest que l’altre, o tenir una baula superior en la societat que vivim, hi ha milers de baules privilegiats en la societat, que són aquests els responsables de l’ Abús ferotge, i salvatge, que patim tots, és aquest el motiu que la nostra societat, està estancada des de fa milers d’anys.  

Hem d’analitzar minuciosament la Paraula Abusar, ja que és la principal paraula que ens ha paralitzat conductual ment a través d’aquests milers d’anys fins a l’actualitat, si analitzem la paraula Discriminar, veurem que en el diccionari de la llengua, està escrit ” Veure la diferència entre dues coses “, això és Discriminar, i res més que això, és una cosa que afortunadament fem cada dia, tot és diferent, una casa un arbre una pedra, i ” Discriminar és veure la diferència “, ara bé hi ha la paraula ” discriminació ” i que diu el diccionari de la llengua ? que «Discriminació és el tracte diferent i perjudicial que es dóna a una persona per motius de raça, sexe, idees polítiques, religió», ja hem dit que discriminar és veure la diferència entre dues coses , i ho és també amb la discriminació, el que passa amb la discriminació és que quan veus la diferència, i tractes diferent a una persona per motius de raça, sexe, idees polítiques, religió, és una altra cosa, però abans de la discriminació, hauràs Discriminar si és blanc, negre, groc o un altre color, i després discriminaràs si hi ha o tens ocasió de fer-ho, hi ha molts sinònims de la paraula “Abús”, molts, per exemple, Discriminació, Esclavitud, etc. que és el no tenir Llibertat perquè estan sota el domini d’una altra persona, i això és s implementi Abús, ara deixo una llista que ho dic 13 Característiques, on sol passar el Abús.       

Les Persones no són només discriminades abusades pel color de la pell, sinó per la condició , o posició, que es troben, en la societat, si és negre, o blanc, no és important, i si aquest es deixa, perquè la seva posició en la societat, ho serà, sigui negre o blanc o groc, això no és important, però imagina’t si fos el expresident de USA Obama, ell és negre, ell no serà indiscriminat, perquè és negre, serà discriminat, però no indiscriminat, llavors pot ser el blanc groc, el qual ha de tenir cura, de ser discriminat, és si és blanc i si es deixa, tot el que es tracta és que si la persona que vol abusar està ben situat en relació a què pretén abusar, la condició o variables poden ser molt dispars com llest, etc. llavors cal anar amb compte amb ell que és o aquesta superioritat a ell i que sigui més llest, i amb aquesta jerarquia que estic parlant, també es podrà abusar discriminar tant si és negre o blanc, per exemple si és un polític llest i que utilitza totes les possibilitats com ho fa una persona llesta, o bé més llesta que els que ell es dirigeix, o si la seva posició en la societat o en treball és millor, o ell està per sobre del que estan més baix, aquesta posició jeràrquica de la qual la qual jo vaig parlà abans, farà que aquesta persona a l’estar en un grau superior a la Societat, d’aquell que estigui a baix, li doni mes superioritat, i que farà que aquesta persona pugui sempre traure un benefici, d’ell que mes avall, perquè ell ho pot fer, i això és Abusar.                                                                      

Quines característiques són les més destacables que aquests Abusos tinguin lloc? Doncs n’hi ha moltes, avui les nostres societats són molt diferents, ja que comptem des de societats molt pobres a societats molt riques, bé, econòmicament parlant ! però el Quid de la qüestió és el mateix, per a pobres i rics, el que es tracta és el Abús d’una persona cap a una altra, i clar que també la Discriminació clàssica que tots coneixem també ho és, la Discriminació està protegida per la llei però el Abús , normalment no !!                   

Les característiques de grups més habituals on es solen infringir aquests Abusos són 13:  

 1) Diners

2) Races

3) Sexe o gènere

4) Idees polítiques

5) Religions

6) Cultures

7) Refugiats

8) Immigrats

9) Jerarquia social

10) Grau d’educació, ensenyament o analfabetisme, formació escolar, o universitària

11) Llest, Perspicaç, astut, intel·ligent, enginyós, hàbil

12) Bellesa, Guapo,

13) Edat

 La 1) Els diners, diners són moltes coses, un el pròpiament dit de Diners, l’altre un sistema polític o social, Capitalisme, un altre pot ser el Comunisme , i últimament el Socialisme , també podria esmentar més, però aquests semblen ser els que més han influït en la nostra societat, el Religiós el deixarem en un apartat, i ja parlarem de ell, tots poden ser abusius , el Capitalisme ja ho diu pel seu mateix nom és el Capital el que està per sobre de tot, amb ell pots fer-ho gairebé tot, el Comunisme, jocosament, com la paraula ho diu, s’hauria de repartir tot, entre els socis, que l’integren, però no sempre és així, aquest grup que està a dalt i controla el sistema, acostuma a ser relativament molt petit , i són ells els que es reparteixen el pastís, a més a l’igual que l’ Capitalisme , els que tenen els llocs de treball, i llocs polítics importants, no necessàriament Abusen, però hi ha més possibilitats de que ho facin.

La 2) Raça , aquí pot estar una mica en contradicció, perquè sembla que els blancs Abusen contra els negres, i també és veritat que així sol sempre passar, però, hi ha situacions que no !! Que pot ser a l’inrevés que un capatàs sigui negre, i aquest pugui Abusar d’un blanc, només, si una de les 13 Característiques, té lloc, llavors és Abús, però cal tenir amb compte que això no succeeixi, normalment el Abús racial , és un Tabú , però perquè existeix, perquè l’home quan discrimina no ho fa perquè és negre o blanc, ho fa i ho ha fet sempre, el problema és que la comunitat negra, té menys privilegis, que els blancs, las capes socials baixes, son las mes que sofreixen el abús, tan si son blanques com si son negres, però això no cal buscar en el color de la pell, si no en els orígens, de la cultura, l’Abús, va entrar en vigor, quan l’home va començar a creure que era intel·ligent.              

La 3) Sexe Aquí tampoc hi ha molt problema, també com l’anterior es podria classificar com Abús tant sexual com de gènere, el Home que sedueix o viola, o pretén una relació sense el consentiment de l’altra persona, però també podria ser que una dona sedueixi a un Home per treure-li un profit, llavors també és Abús    

La 4) Idees Polítiques, també com a anterior un clàssic  

La 5) Religió, també com l’anterior un clàssic, la religió, obliga a estar dins d’una direcció  

La 6) Cultural, Bé, aquí ja es complica una mica la cosa, perquè la cultura, són moltes coses, i molt diferents entre elles, fins i tot Religió, Cultures Musulmanes, Cultures Ortodoxes, Cristianes, Protestants, Tibetanes, ets.. però el fil de la qüestió no és religiós sinó cultural que unes cultures no estiguin tan desenvolupades d’altres o potser més modernitzades, o sobretot cultures minoritàries que estiguin dins d’altres cultures, pot haver algú que pugui treure profit amb aquesta qüestió, tenim un exemple , la República Alemanya, on fa 30 anys hi havia dos Alemanya, la de l’Est i Oest, on hi havia molta diferència entre elles tan cultural com econòmicament, i que aquesta existència encara continua, i ara és una sola nació, una sola República

La 7) Refugiats , aquest col·lectiu, és molt vulnerable, de ser discriminat , ja que gairebé sempre, no tenen cap dret i han d’acollir a què puguin  

La 8) Immigrats , aquest col·lectiu és també molt vulnerable, també per les circumstàncies, com als Refugiats, no tenen cap dret.  

La 9) Jerarquia Social, En totes les societats hi ha unes capes social molt ben definides, entre elles les econòmiques, que estan també molt relacionades amb les culturals, aquestes també tenen un pes molt important, a l’hora de posicionar-se a un Abús , les jerarquies socials són molt extenses, per exemple, els llocs de treballs, d’avui, estan formats per una jerarquia que va de dalt a baix, i això està en tota la nostra societat i en totes les altres societats, i és aquí on es produeixen molts abusos, a més de col·lectius, gitanos, etc… etc…

La 10) Grau d’educació , ensenyament o analfabetisme, formació escolar, o universitària. Aquesta podria estar inclosa amb la 8, però aquí està millor definida, segons una persona sigui més culta, que tingui una formació escolar, gairebé sempre tindrà una superioritat, amb una persona que no ho sigui, o sigui analfabeta.  

La 11) Llest, Perspicaç, astut, intel·ligent, enginyós, hàbil.

Aquí també es podria confondre amb l’educació o formació, però aquesta funció no sempre va lligada amb l’educació o formació educacional, una persona llesta o intel·ligent , podria fàcilment Abusar d’una persona amb una capacitat limitada.     

La 12) bellesa , Aquesta té una importància clarament molt alta, a l’hora de tractar una conducta que pot comportar un Abús.  

La 13) L’edat , L’Home pot treure un profit, o d’un nen o nena, o d’una persona gran.  

6) Bondat i Maldat

L’estar en equilibri amb l’Univers, amb tot el que ens envolta, com el Home, amb  els Animals, amb la Natura , a l’estimar tot això, es diu la Bondat , i si no ho fem es diu Maldat, i la Maldat és el Abús que fem, a la Naturalesa, la vegetació, els animals i l’ home , també tenim i hem de dir que no !! A les violacions de les 13 Característiques , i si !! a la Bondat, d’estimar La Naturalesa, La Vegetació, Els Animals i el Home , perquè això és la nostra única supervivència, si tenim en compte aquestes 4 primícies, i perseverem, i les volem com nosaltres, ens volem a nosaltres mateixos, el problema s’hauria acabat, també els Abusos , i podríem començar a progressar com Persones amb els quatre germans que són els nostres «La Naturalesa, La Vegetació, els Animals i el Home ” i sortir de aquest estat tant salvatge que ens trobem, si no és així , el veig molt malament, només tenim aquesta sortida, i és una sortida de supervivència i felicitat, Voldria definir, que és per a mi la Bondat , descrivint una experiència que vaig conviure quan era jo un nen, La meva família estava ben posicionada en la societat, i era costum en aquell temps, que les persones necessitades demanaven almoines, i venien a les portes de les cases, la meva àvia, sortia moltes vegades per obrir la porta, i quan era una persona que demanava almoina, algunes vegades els donava i algunes vegades no, i un dia van trucar a la porta i vaig ser jo que vaig sortir i vaig veure una senyora anciana que em demanava almoina, jo, me la vaig treure de sobre i de mala manera, bé aquella nit no vaig poder dormir, i vaig jurar que no ho faria mai més, aquest episodi, m’ha perseguit tota la vida, no pel sol fet, que vaig fer una cosa dolenta, però l’experiència d’aquest episodi, em va perseguir tota la vida, i m’obligo fer coses bones, perquè les dolentes no les podia fer, no perquè jo era bo, sinó perquè quan jo feia alguna cosa dolenta el meu cos ho rebutjava, i ho passàvem  malament, era millor fer coses bones i no sentir-se malament, això era, egoisme pur, doncs fer el bé per no sentir-se malament !!!! No és Bondat, i què és això de la Bondat o la Maldat?, Aquí hi ha el quid de la qüestió !! La meva conclusió és si fas la Bondat, perquè per tu no pots fer la Maldat, això no té cap valor, com també hi ha moltes persones que fan el mal, i és impossible per a ells fer la Bondat, bé no vull allargar-me molt amb això perquè és molt extens, la meva conclusió de la Bondat, no és  aquesta meva, que he de fer-ho perquè físicament no em sento bé, si faig la Maldat, la meva versió de Bondat Maldat és en general, la descripció que faig a través de tot l’Anàlisi o Raonament des del principi a la fi, on la Bondat no és un sentiment, sinó gairebé una obligació, entendre el nostre univers on nosaltres vivim, i veure la connexió íntima, entre les diferents baules, incloent el tracte que hem de tenir amb les baules pròxims, aquí hi ha la veritable Bondat , cal fer-ho !!, no hi ha aquí més alternativa, que estimar!!, és Bondat, ajudar, tot això vulgui o no el nostre cos, només hi ha Bondat, i res més, per això vaig treure la conclusió que la Bondat, només existeix quan no es violin les 13 Característiques, Avui mateix al Brasil una senyora cura d’una Església, va ordenar als seus fills per que matessin el seu marit o pare dels fills, aquesta senyora va adoptar a 37 nens després que aquests van tenir una desgràcia, un acte de Bondat i ordenar després als seus fills l’assassinat del seu pare, un acte de Maldat , La senyora que té immunitat penal ja que ella és política i està protegida, Aquí té La Bondat i La Maldat                       

7) Constitució de una plataforma o Organització Mundial

Cal crear una  organització Mundial Filantròpica, per planificar les Estratègies de Canvi, i es té que incloure totes o les més possibles Països per poder que l’èxit de el Projecte arribi a la seva finalitat, a més també de totes les organitzacions, d’àmbit mundial es haurien de adherir a aquesta Plataforma, com per exemple, ONG, FAO, OMS, Amnistia Internacional, ExpokNews, OECD, OCDE, Unicef, UNESCO, Mans Unides, a més de totes les persones que vulguin atribuir a aquesta ajuda a la Humanitat.

Com podem lluitar contra altres Persones?, contra nosaltres mateixos, i així produir morts, misèria, pobresa, infelicitat, com podem ser feliços, quan hi ha gent, a la presó o en els hospitals, gent que està malalta, gent que estan desnonats, misèria, suïcidis, guerres, persones que perden la feina, epidèmies, pandèmies, gent que es moren de fam i moltes coses més, com es pot ser feliç així ?, o estar satisfet amb aquest món o Societat, sabent tot aquest sofriment de nostre proïsme o del nostre entorn, sense nosaltres fer res de res !! És aquest el món que desitgem? doncs així ha viscut l’Home, des de temps immemorials sense importar-li gens el proïsme, y en contra destrossant tot el que l’envolta, només per treure’n profit y benestar per ell.

Una realitat és, el 1% més ric de la població mundial té més diners que el 99% restant, i a més, hi ha 24 milions de persones al món, que es moren de fam cada any i el 25% són nens, a més hi ha 850 milions de persones que cada dia van a dormir amb gana.  

Segons AllinAllSpace El 2020, hi ha 30.277.850 soldats, de persones en les forces armades a tot el món, sense incloure les unitats paramilitars, segons Wikipedia. El nombre total d’efectius de les forces armades, incloses les unitats militars i paramilitars de reserva, és de 75.543.487 soldats, aquesta gent, no produeix res, a canvi, és una despesa enorme, ja no amb els sous que comporta els militars , però també tot el que contreu amb ells, doncs armament, des pesat a molt sofisticat, també artilleria pesada, com tancs, vaixells de guerra avions, cavalleria, parc automobilístic, d’altra banda tenim, l’any 2017 una despesa militar de 1.73 bilió € que són 1730000000000 €   ara al 2019 la despesa ha augmentat i és ara de 1910000000000 € , com podem permeten tir aquesta aberració, tan gran, en un món, de fam, misèries, guerres, i malbarataments

També hem tingut, guerres des de temps immemorials, guerres que duraven dècades i dècades, esclavitud, els drets no existien, tampoc avui, almenys per a la majoria d’humans, finalment podem recordar, perquè no està tan lluny, els últims temps de la primera guerra mundial 1914, la segona en 1940, l’espanyola 1.936, la del Vietnam, la dels Balcans, la de l’Afganistan, la de l’ Iraq, la de Líbia i darrerament la de Síria.

A ) El primer pas, és poder disposar d’una economia per poder començar el projecte , i això podria ser només en els països rics posar-se d’acord hem el augment mínim, d’1% d’IVA per finançar aquest projecte

B ) Intentar de donar aliments, i ajuda

Primer de tot, abans que es restableixi, o millor dit es creï un equilibri social econòmic, el primer que cal fer és donar aliments, per ajudar, aturar, frenar, la fam aquesta xacra, aquesta és la primera prioritat

C ) Un equilibri Social econòmic

L’equilibri Social econòmic només no depèn de les Regions pobres, ja que el problema és que són pobres i no poden sols sortir de la pobresa, que dit sigui de pas moltes vegades és pel Abús dels Països Rics, llavors la solució ha de venir de fora

D ) Una nova ensenyament educatiu.

La nova ensenyament educatiu, pot basar-se estructuralment en la que existeix avui, educació infantil, primària, secundària, ESO i per últim les universitàries, però hi ha uns conceptes que cal canviar-los, primer perquè són els mateixos que fan 5000 anys, i perquè per canviar la societat cal canviar aquests principis, els responsables de no haver-nos deixat desenvolupar-nos com a persones, i per est o estem encara en estat salvatge, i l principi de l’ensenyament educatiu és, educar els ciutadans de la societat, per aprendre a conviure amb la seva Medi Ambient, que com ja hem dit moltes vegades són la Naturalesa, Vegetació, Animals i l’Home , i això comporta, un canvi total en l’ensenyament educatiu, tot és una unitat indivisible, i irreemplaçable, en el nostre ambient, i qualsevol Abús que hi hagi lloc, no és que sigui intolerable, és que va en contra de la supervivència de l’Ambient, i aquest és el primer principi, el més important que té l’ensenyament educatiu tant Infantil, primària, secundària, ESO i universitària, sense aquest principi, no hi ha supervivència, i amb això no hi ha canvi, llavors tota educació ha de tractar, amb aquest principi.

8) Formes de Govern

Podríem fer una ullada a les formes de Govern que han hagut, a través de la història, però remuntant-nos a 12000 anys enrere, a començaments de la neolític podem veure el primer govern, que era el reïna Babilònic i es va iniciar amb Hammurabi, qui instaura e1 Govern  Autocràtic d’origen diví, En l’era egípcia, aquesta comença la seva història, cap a l’any 3000 aC, quan el rei Menes uneix l’Alt i baix Egipte sota un sol Regnat, tenint a Memphis com a capital i fundant la primera dinastia, entre el 800 i el 650 aC. aquestes monarquies es van anar substituint per oligarquies d’aristòcrates, no vull allargar-me perquè, l’únic que vull és fer una anàlisi, per veure que totes les formes de governs que han existit i existeixen, han estat i són per a la repressió i el Abús de l’ Ambient , llavors hem tingut o tenim les següents formes de govern.

Autocràcia, Teocràcia, Monarquia, Feudalisme, República, Comunisme y Democràcia, i ara ens trobem, gairebé, on estàvem a el principi, al Neolític, doncs Autocràcia , és sinònim , d’un govern Dictatorial que pot ser també religiós, Teocràcia , és sinònim d’un govern, purament Religiós, La Monarquia, La Monarquia Romana es va iniciar amb la fundació de l’Antiga Roma, el 21 d’abril de l’any 753 A.C., quan Ròmul va prendre el control de el poder, Feudalisme, el Feudalisme va ser un sistema social, polític i econòmic que va predominar durant l’Edat Mitjana, més precisament va abastar de l’ segle IX a la XV, i va ser una conseqüència de la Monarquia, el Comunisme, és potser la més moderna forma de govern, tot i que malauradament, no ha tingut molt èxit, la Monarquia, és també com gairebé les altres formes de governs, molt antigues.

Totes aquestes formes de govern, encara que tenen diferent noms, i volen representar altres formes, en essència són completament iguals, tenen la mateixa finalitat és la mateixa forma de govern, és un grup de persones, que exploten o Abusen als seus ciutadans, i així ha estat durant milers d’anys, i han continuat fins als nostres dies, avui se l’anomena, Democràcia, o un altre nom, és igual, com es digui però el resultat és el mateix, digui com es digui, hi va haver una esperança fracassada amb el Comunisme, que aquest si era modern, però va fracassar, i Per què ?, la resposta és molt fàcil, l’any 1978, a Espanya, es va passar de la Dictadura a una Democràcia, d’un dia a l’altre, la meva primera reacció va ser, com es pot construir un País Demòcrata sense Demòcrates?

Bé, doncs el mateix, va passar amb el comunisme, no es pot, passar d’un estat tan diferent a un altre amb una revolució o una guerra, només amb la intenció d’eliminar les fonts de poder, per poder així, ocupar les formes de govern i continuar els Abusos que ells mateixos van donar la seva vida en aquesta missió, No existeix avui, cap forma de govern, on el ciutadà tingui influència, per a la seva millor convivència a la societat, en Democràcia l’únic que es pot és votar, Democràcia és anar a votar cada 4 anys, i com la gent visqui, no és important, un exemple USA l’estat més democràtic de el món, 25% de la seva població passa gana, i la població no té ni seguretat social, els seus demòcrates, no poden anar a el metge, si no tenen diners per pagar-, als Països Democràtics, els seus demòcrates, alguns tenen estipulat un sou mínim, i els mínims si treballen si no, no tenen salaris, i altres que no tenen un salari màxim, una vergonya és que un jugador de futbol, per bo que sigui tingui a un salari de 35 milions de € al any, 95.890€ al dia, i aquesta forma de govern, és l’anomenada nostra estimada Democràcia , tots aquest muntatges de governs, que ens han arruïnat com a éssers humans, ens han empobrit en dignitat, només per a alguns clar i el més curiós, és la ironia el sarcasme en què ens han inculcat que amb la Democràcia , tenim La Llibertat i que tenim el millor sistema, per governar-nos i que hem d’estar orgullós, i agraïts de la Llibertat que gaudim

D’altra banda la Democràcia, és la forma moderna de govern actual, on només la paraula Democràcia , és la revelació, de la millor, forma de govern, però vegem, que és la Democràcia , si aquesta és, o no és, el que la mateixa paraula significa, doncs hauria de ser que els ciutadans, poguessin ells mateixos governar-se a la seva manera, però així no funciona, es tria un govern que els seus ciutadans creuen que ells defensaran els seus interessos, però quins interessos? perquè aquesta, és una postura que és molt fràgil , perquè no defensen res, a més si veiem a tots els Països Democràtics   de el Món, veurem, per exemple, que Anglaterra, està dividit en dues parts, gairebé la majoria de tots els governs, si veiem USA, veurem que hi ha una lluita entre dues parts, i que aquestes estan diametralment oposades, llavors que és la democràcia, idees oposades, ¿dretes i esquerres? , Una recentment enquesta, a USA indica, que molts dels que trien un partit és perquè aquest partit defensa els drets cristians, com està en contra del avortament, o van contra el homosexualisme, etc. o sigui una Teocràcia , que res té a veure amb el progrés de la Societat sinó amb la Religió com en els vells temps, i això passa en tots els països, hi ha normalment aquestes dues solucions diguem-ne, com vulguem, idea Conservadora, i idea Laborista , o Socialista, i aquí s’acaba tot, i ells se’l reparteixen uns anys estan uns al poder i després canvien, hi ha això es diu Democràcia , i això és ignorància perversa, i així ha estat a través de milers d’anys, pobre ignorant humanitat, la conclusió és, que  Autocràcia, Teocràcia, Monarquia, Feudalisme, República, Comunisme y Democràcia, una altra vegada ho repeteixo, són diferents formes de govern, però en el fons i la finalitat són exactament el mateix, reprimir als seus ciutadans.

9) Creació de Cultures o Regions i canvi polític per Prof.

Intentarem, com podem organitzar la nostra societat, anem a començar amb aquesta, no amb el Ambient , i tampoc amb Les Normes.

La creació de Països, han estat motiu de guerres, i d’Abusos, i no han portat cap benefici, per a la humanitat, a canvi, desolació, misèria, violació, decadència empobriment, i destrucció, i generalment, (no sempre ha estat així ), però molts Països és un resultat d’una conquesta, on el País conquistat ha perdut el seu llenguatge, la seva riquesa, en fi s’ha aniquilat la seva Cultura i impost un altra.

El terme de País cal abolir, el més important en la nostra societat és el Cultural, és el matern, els costums, aliments, vestimentes, creences, dansa, sentiments i llenguatge, i clar també l’econòmic, això és inviolable, i és aquesta premissa, i no el País, que té la màxima importància, llavors, són aquestes les que anomenarem Regions Culturals, les que han de tenir una importància vital, en la nostra Societat dins de l’ ambient.

Les Regions seran autòctones, sobiranes, i independents, però podran unir-se, amb altres Regions, sempre que, no perjudiqui o deteriorin la seva pròpia cultura, podria fer-se, per raó econòmica però sempre amb molta cura, amb la Cultural, tot el Planeta, tindria, d’estar així organitzat, i seria també important, tenir a més de l’idioma matern, tenir un altre idioma, per comunicar-se amb la resta de el Món, o sigui hauríem de ser bilingües.

Tenim ja planificat les nostres petites societats, cultures o com jo ja he dit les anomenarem Regions, i estaran en el centre del nostre Ambient, realment seran elles Les Regions

Ara tenim ja planificat les nostres petites societats, cultures o com jo ja he dit Regions , i estaran en el centre del nostre Ambient, realment seran ella, Les Regions, les més importants.

Ara hem de concebre, com les Regions han de planificar-se, projectar-se o organitzar-se, per poder viure ja que no podem continuar com ho hem fet fins ara, i la forma que jo crec que hauríem d’organitzar és la de el canvi, no ja de divisió territorial que ja ho hem solucionat amb Les Regions Culturals sinó amb el canvi polític que a continuació detallo, ¿ Està la democràcia a el límit de la seva supervivència?

Està aquesta la Democràcia als límits de la seva supervivència ? Sí, jo crec que sí, la Democràcia ja és molt velleta i ja ha fet el seu paper en la societat, històricament totes les formes de control de la Societat no han estat rígides, sinó a contra, molt flexibles i s’han anat canviant o corregint segons les necessitats del seu socis, així per exemple, el feudalisme, i després el capitalisme van ser una reacció molt lògica i important en el seu temps, el comunisme també va ser una reacció lògica davant d’una situació d’opressió, totes aquestes formes de control han estat necessàries per al desenvolupament de la societat, però han anat envellint i a la fi s’han convertit en una càrrega per a la mateixa societat, la humanitat, però, té el do de la supervivència i aquest do és tan fort o més que el do de la sexualitat, són els dons més importants que té l’ésser humà i els que fan pensar i desenvolupar a la nostra societat, cap cultura estàtica, fins i tot el món islàmic, que està ara en «standby» en aquest aspecte concret, està molt activa en la seva expansió religiosa e ideològica, però a mi em sembla que ja estem arribant a la fi de la nostra forma de govern, la Democràcia, i les Autocràcies, o les altres forma de govern, ja han fet el que havien de fer, en la nostra societat estan estancades, es retrocedeix i la supervivència està en estat d’alerta, el nostre món està nerviós i sembla que vol una altra cosa, realment el problema és una mica complex, perquè no hi ha cap model de Forma de Govern que estigui planificada, però qualsevol persona pot veure que un Mon com el que tenim tan cruel i horrible te una necessitat vital de trobar un altre forma de convivència vital on tothom es trobi be, però el control de la societat és també complex, aquest control el duen a terme persones que tenen un gran poder sobre els seus socis, els polítics, els que tenen capacitat per canviar, moltes coses, de vegades es volen canviar certs controls, no perquè sigui convenients per al poble sinó perquè convenen per als polítics i no per als controlats , la democràcia, a més, es controla amb 51 vots a favor i reprimeix als 49 vots restants, això és democràcia pura, no m’allargo més per no fer-me pesat, bé, si no tenim ni monarquia, ni república, ni federalisme, ni democràcia, què hem de tenir?, Anarquia? no, ara ho explicaré, jo tinc ara 68 anys, i quan tenia 18 ja pensava amb aquestes formes de governs que ara escric, simplement formes de govern, en aquella època hi havia el franquisme, sempre m’ha entusiasmat la manera que té la gent de organitzar-se, jo veia que les diferents formes de govern eren estúpides, amb la varietat, la pluralitat i la riquesa d’idees que té la gent, i fracassa només perquè unes quantes persones decideixen les nostres destinacions, social i econòmic, jo he viscut gairebé 40 anys a Dinamarca i la democràcia allà funcionava bé, a el principi va ser un xoc molt fort per a mi, perquè era quan la democràcia danesa vivia el seu millor moment i el ciutadà era el centre de les preocupacions de govern, però les coses canvien també als Països Nòrdics , sigui perquè uns pocs homes han de decidir les nostres destinacions o sigui perquè nosaltres no podem decidir com ha de ser la societat que volem, però nosaltres, com a individus, no tenim experiència parell a fer escoles, hospitals, xarxes viàries, … sabem quines necessitats tenim? la societat és molt complexa, realment ho podem fer nosaltres? sí que ho podem fer i ho explico més endavant, ara, però, volia dir que els polítics no ho poden fer per dues raons: primera perquè tenen altres interessos que no tenen res a veure amb el benestar de la societat, sinó amb el seu propi, i segona, perquè estan demostrant que no ho saben fer, què solució és viable doncs? jo faig un plantejament d’una nova societat, que en comptes de que els polítics, són els que organitzen, aquí són els professionals, que units tots a través d’una espècie de gremis, són els culpables d’organitzar totes i cadascuna d’ells , per exemple, els metges, les infermeres, els portadors, fins i tot els empleats d’un Hospitals són els que han de organitzar-se i així, totes les branques professionals existents o que podem anomenar Gremis.

Això com ja podeu veure, és molt lògic, però és també, complicat, complex i difícil, i no és feina per a una persona, però la idea és, que han d’organitzar els que tenen capacitat de fer-ho, per exemple, un metge, no podrà planificar com es fa un edifici o construeix una carretera no ?, aquest pla que jo proposo com és difícil de planificar, seria molt convenient d’involucrar gent capacitada per fer-ho, fins i tot, Universitats, Organitzacions professionals, en fi el volum d’aquest projecte és incalculable.

Mireu, quan estem malalts anem a el metge, quan hem de construir una casa anem a veure un arquitecte, quan s’ha de fer una instal·lació elèctrica anem a un electricista … no cal allargar-ho més, bé, aquí hi ha el quid de la qüestió, aquell que té coneixements de les diferents qüestions és aquell que ha de fer les coses, és lògic, no? és molt senzill, les coses senzilles són les que funcionen bé, nosaltres tenim una societat i volem que es desenvolupi i que funcioni bé, llavors hem de mirar com aquesta societat s’ha de desenvolupar, hi ha un col·legi de metges, això vol dir que tots els metges de la Regió, formen part d’una xarxa i aquesta xarxa podria ser el Gremi de metges de la Regió esmentada, aquesta gent són els que han de controlar la Sanitat de la Regió, perquè ells són els més apropiats per fer-ho, Gremi és la paraula clau però no en el sentit antic de el terme, en el qual unes poques persones tenien el control, el nou gremi que jo desitjo ha d’estar format per tota la piràmide, des de la base fins a la cúpula, això avui en dia, amb la informàtica és possible, bé, aquesta és la idea, això s’hauria de fer amb totes les branques científiques, tècniques, culturals, professionals, etc. per així poder tenir un veritable desenvolupament en les cultures o Regions, o sigui, cada Gremi, o professió, serà un Piló , un piló, molt important en la Societat que s’anirà construint pas a pas amb tots els gremis possibles que hi ha a la societat, és com construir una casa des del fonament que és la Regió i sorgirà de uns Pilons cap amunt per cada gremi que hi hagi a la Regió, i aquests Pilons aguantaran la plataforma de el Primer pis , des del fonament d’aquesta casa imaginària que anem a construir els Pilons o gremis aniran des del fonament, que és la Regió, fins al primer pis , que és la representació de tots els gremis o professions, agrupades en Columnes o Pilons , expliquem això, perquè en la societat hi ha uns gremis, o professionals, que són els que aguanten i treballen en la societat, per exemple, metges, professors, arquitectes, paletes, electricistes, físics, químics, escombriaires, etc. bé molts, totes les professions que existeixen a la societat, i aquests són els més adequats perquè ells mateixos s’organitzin no?, no ha de ser un polític, veritat, però bé això no és tot, hi ha hospitals, carreteres, trens, autopistes, ajuntaments, bé la primera planta de la casa, o sigui les Columnes o Pilones que jo anomeno, ja estan definides són els gremis existents, i no ha d’haver cap gremi que es quedi fora, tots tenen de tenir el seu Columna o Piló que va des del fonament, fins al primer pis , bé cada gremi ha de tenir un petit grup, que representarà administrativament al seu gremi, aquest petit grup, dels gremis, seran un nou piló que anirà des del primer pis a el segon, aquí hi seran tots els representants administratius de tots els gremis , i aquest ha de defensar en el segon pis els interessos del seu respectiu gremi, ja que el segon pis ja comença a ser una mica més complicat, perquè aquí, el problema és que cal negociar i Inter comunicar les Columnes o Pilons , de l segon pis, entre elles, i aquí el nombre administratiu, serà menor, però ha de representar el primer pis, i negociar amb els altres representants de el segon pis, a més s’hauran de posar d’acord, perquè ara ha de sortir unes Columnes o pilones que han de construir el tercer pis, i aquests pilons es van a reduir significativament, al primer pis, hi seran representats tots, els gremis o professions existents, per un grup no especificat d’administratius, en el segon, hi ha d’haver una reducció i classificació dels gremis, per unir-se en grups específics d’interès tant per als gremis com la Societat, i de el segon a el tercer els Pilones , també ha de reduir-se, i classificar-se, ja que en el tercer és, on es comencessin a prendre decisions no per als pisos inferiors, ja que aquests són autòctons, però al tercer pis, serà una mica, com avui anomenem, ministeris, el grup, s’haurà reduït considerablement, i de al tercer al quart, aquí hi haurà la cúpula de presa de decisions, el quart pis seria com el que avui podríem dir el govern, el més important al primer pis és que no pot faltar, cap professió o gremi existent en la societat, tot això que jo explico és una idea, una utopia que necessita un equip monstruós de treball, i necessita també una quantitat tremenda de gent professional i universitària, per poder fer aquesta feina, si no és impossible, la tercera i la quarta planta, seran els que la societat veuran més, perquè seran els Pilons més visibles per a la societat, com hospitals, autopistes, transport ramaderia, agricultura, educació, centrals elèctriques, contaminació, en fi totes, les Columnes que sortint del segon pis al tercer, no vull dir que serà, gairebé polític, perquè aquesta paraula és lletja per a mi, però ha de ser transversal, ja que el tercer pis només sortiran unes Columnes que recolliran el resultat final, a la quarta planta, només seria un grup molt petit, que podríem dir que serien, unes persones que es comunicarien amb el món exterior, bé, tot això és una idea utòpica, i com a idea, és un punt de partida, que s’hauria polir molt i segur canviar moltes coses, es d’estudiar i perfilar tècnicament aquesta utopia, diferents departaments de tot el món universitari i dels gremis podrien millorar aquesta idea perquè pugui néixer un nen ben fet i així poder enterrar la nostra vella Democràcia, la transversalitat dels pisos és la peça més important de totes, parlar, Inter comunicar, de columna a columna i de pis a pis.                   

10 ) Estratègies de Canvi Energia

Canvi d’energia solar, construcció en els deserts per a la producció mundial, planificació i construcció de l’energia solar a les futures regions pobres, i fi de la contaminació

La primera estratègia de canvi , seriosa, una revolució energètica, en tots els països, subdesenvolupats on tenen, molta insolació, com Àfrica, i en tants països possibles, amb deserts, i molt de sol, hauríem d’invertir diners, per produir energia solar, d’aquesta manera, seria una estratègia, rendible i verda, tant per, els països rics, com a pobres, i d’aquesta aquesta manera, es podria dessalar l’aigua de la mar, per a poder, abastir les necessitats, tant com aigua potable per a la societat i també per a l’agricultura, d’aquesta manera aconseguim, eliminar, tant com els existents, l’energia de l’oli fòssil, i d’aquesta manera eliminar la contaminació ambiental.

La segona estratègia de canvi, seriosa, la planificació, de tota una estructura, per a la construcció dels panells solars, potser energia hidroelèctrica, eòlica, etc. també tècnics, enginyers, treballadors etc. i el millor seria que tot es, planegés i construís en el lloc on ha de construir-se, per així a més poder donar feina a les persones necessitades, però podria ser que a el no haver personal qualificat hi hauria, de canviar l’estratègia, però el més important és poder canviar la corba d’avui en què la contaminació és molt greu, i per l’altre costat, tenir una energia molt barata, que davant tot ha de aprofitar-se el tercer món, i no els països rics, encara que, també els països rics es aprofitaria, perquè la producció d’energia solar és incalculable, aquí dono un càlcul dels quilòmetres, quadrats que té l’extensió, només desèrtica, que existeix avui al món, i això podrida satisfer, a les necessitats més exigents de tot el món, i només parlo de zones desèrtiques, que són les més òptimes, per a aquest treball, però és que a més, no cal, tenir una zona desèrtica, per aprofitar-se de l’energia solar, fins i tot als països nòrdics on no hi ha molta llum solar, s’aprofiten d’aquesta energia.

Aquí hi ha els 8 deserts més importants que tenim, hi ha més estan en diferents continents, cal comptar que també podem aprofitar-nos d’altres llocs, que sense ser deserts, podem també treure rendiment, de tal energia.

Desert Sàhara 9.065.253 km²

Desert Aràbia 2.300.000 km²

Deserts Austràlia 1.371.000 km²

Desert Gobi 1.300.000 km²

Desert Kalahari 930.000 km²

Desert Patagònic 670.000 km²

Desert Síria 409.000 km²

Desert Chihuahua                362.600 km²

Total             16.407.853 km2                           

Aquí sota podeu veure que comparo l’extensió dels deserts amb l’extensió d’alguns Països o continents, per comparar, d’una manera més fàcil, l’enorme extensió dels deserts, La zona aprofitable desèrtica per a producció d’energia Solar, és aproximadament, el àrea que té Europa més el de la Xina, o el de Rússia, l’espai desèrtic és un espai que no produeix res en l’actualitat i que podria produir energia solar i d’aquesta manera convertir-la en hidràulica, molt necessari per a l’agricultura, i d’aquesta manera contribuir a regadius, l’energia produïda pel sol, podria servir per dessalinitzar l’aigua de la mar i, a més, produir energia, per a tothom.

Rússia      17. 098 . 242 km2                                         

Europa    10.180.000 km2                                         

Xina 9.596.960 km2

Rússia, Europa i la Xina 36.875.202 km2

La Tercera estratègia de canvi, seria una producció intensiva de la Electrificació de l’Automoció , a tot el món tant en transport, públic, com camions, cotxes, motos, tren, bus, avió, tota la mobilitat ha de ser elèctrica, i la energia ha de ser hidràulica, eòlica, solar, però no atòmica o fòssil, la font d’energia, no ha de contaminar, i aquí també seria molt important que totes aquestes produccions que avui no es produeixen, en els països rics, fossin avantatges, primacies, privilegis, perquè els països pobres poguessin remuntar el seu inexistent economia, i així donar llocs de treballs sense danyar la dels rics.

La Quarta estratègia de canvi, seriosa, construir, una petita indústria local, per a la construcció i reparació de vehicles, eines i altres estris per a l’agricultura.

La Quinta estratègia de canvi, seria crear un govern acte administratiu per a cada regió, i així, crear, les seves respectives formes d’administració autonòmiques, per a regular la cultura, l’economia local, amb totes les seves conseqüències.

La Sexta estratègia de canvi, aquesta no seria, en els països pobres, sinó en els rics, i per no despertar, contrarietat de rebuig, aquestes haurien de minimitzar-se en els països rics perquè tingui èxit i això seria pujar l’1% de l’IVA a tot el món, per poder amortitzar, les despeses per als països pobres, un 1%, seriosa i és, un moviment molt suau en l’economia, dels països rics, però seria una quantitat molt important quan és en un nivell mundial.

La Setena estratègia de canvi , Els Bancs, aquests són avui una institució i eina molt important en la nostra Regió, perquè ells són els que tenen els diners de la Regió, i són els que el distribueixen segons la demanda i sota un interès, els diners no són dels bancs però ells ho distribueixen, sota un pagament estipulat, els bancs no es poden abolir, perquè els diners són de la societat o Regió, però sí que podrien contribuir al nostre projecte, amb un baix interès.

La Vuitena estratègia de canvi, Les Companyies de Gasolina, aquestes estan condemnades esvair-se, ja que l’energia de el petroli ha de desaparèixer, i tenen els dies comptats, però una estratègia molt atractiva, seductora, per a la supervivència de les companyies, seria una reconversió de el petroli a una ajuda a l’electrificació, de l’energia solar, i a l’igual que com l’estratègia dels Bancs un ajut molt important per al nostre Projecte.

Aquestes 8 Estratègies,   són el nucli de el canvi de la nostra societat, i com podeu veure tenen una vital importància, i una complexitat, gairebé impossible de realitzar-la, només la força de la supervivència podrà fer que la humanitat, pugui realitzar aquesta gesta, mai vista en la història de la humanitat, només nosaltres podem ser o no capaços d’aquest somni, per a poder, conviure i sobreviure, feliçment amb el nostre entorn que és el Ambient , o sigui la Naturalesa, Vegetació, Animals i entre ells l’Home.

Els panells solars sembla que tenen una mesura estàndard, i la producció d’aquestes semblen similars, llavors poso el següent com a estàndard per poder així provar de calcular, la producció d’aquests panells, un Panell solar de 164cm2 x 99cm2 produeix, 340 W,  per hora, 1 km2, és igual a 1.000.000 de mtr.2, 1 mtr.2 té 10.000 cm2, i 1 km2 és igual a 10 000.000 000 cm2, Un panell de 164cm2. * 99 cm2. = 16.236 cm2, que és el contingut per quadrat, llavors, si 1 Km.2 conté, 10.000.000.000 cm22, i dividim per 16232 cm2, veurem que 1 km2 conté 615.915 panells que donen 340 w per hores d’energia, llavors sabrem quanta energia per hora ens donarà, 1 Km2, que és 209.411.185 w per hora, o 209.411 KW. Per hora, ara ja sabem aproximadament, que 1 Km2 produeix 209.411 KW per hora , llavors 16.407.853 km2 * 209.411 és igual a 3.435.984.904.583 KW. Hora, bé si som valents, i ho som, podem concloure, que si l’anàlisi aquest és correcte, amb la superfície dels deserts, actuals, que actualment  no produeixen res, podrien produir, 3.435.984.904.583 KW per hora.   

La quantitat d’energia que es consumeix al món anualment és aproximadament 85 bilions (85.000.000.000.000) de quilowatts hora. Això és el que es pot mesurar, és a dir l’energia que es compra, ven o comercialitza.

85.000.000.000.000 KW. / 1000 = 85000000000 MW. / 360 = 232.876.712 MW. a el dia, / 24 = 9.703.196 MW per hora

Consum actual mundial 9.703.196 MW per hora.

1 panell de 164cm2. * 99 cm2. és igual a 16.236 cm2, que és el contingut per quadrat, llavors

1 Km2, és igual a 1.000.000 de mt2.

1 mtr.2 té 10.000 cm2

1 Km.2 conté, 10.000.000.000 cm22

1 km2 conté 615.915 panells que donen 340 w per hores

1 km2 amb 615.915 panells a 340w és igual a 209.411.100w o 209.411 KW

1 Km2, que és 209.411.185 w per hora, o 209.411 KW.

1 Km2 produeix 209.411 KW per hora

Tots els deserts de Mundo

16.407.853 km2

1 Km2 produeix 209.411 KW per hora, amb els panells existents actuals

El resultat serà el següent

Llavors amb tots els deserts, multiplicat per la qual  dóna 1 Km2 és

3.435.984.904.583 KW per hora

3435984904 MW

3.435.984 GW

3.435 TW

 En l’actualitat avui hi ha un consum de 9.703.196 MW per hora

Amb tots els deserts de el món 3.435.984.904 MW

Aquesta diferència és una barbaritat, ja que no és el doble ni el triple, però és 354 vegades el consum completament neta d’energia que en l’actualitat es consumeix a tot el món.

Ara vull calcular, l’energia verda que hauríem de produir dels deserts actuals per només cobrir el que avui es consumeix a tot el món, és a dir l’actual consum és 9.703.196  MW, per calcular això podem fer, molt fàcilment amb un regle de tres, és a dir, si produïm 3435984904 MW amb 16.407.853 km2, llavors quants km2 necessitem per produir el consum actual de tot el Món que és 9.703.196 MW, la regla de tres diu, 16.407.853 * 9.703. 196 = 159.208.613.598.188 / 3.435.984.904 = 46.335 km2, i aquest és el resultat, tenim 16.407.853 km2 , una mica més de 16 milions de km2, però només necessitem 46.335 km2 , per cobrir tota la producció d’energia a tot el món, i completament verd, sense contaminar, i completament gratis de produir, a més el desert més petit de món, dels 8 deserts que jo presento aquí, que és el desert Chihuahua, que està al sud d’USA, i que segons jo té 362.600 km², però segons Wikipedia, té 450.000 Km2 , Llavors només necessitaríem un 10% d’aquest desert per cobrir les necessitats energètiques de tot el Món, de tots els deserts, 16.407.853 Km2, només 46.335 Km2, insignificant, no ?.

Quina vergonya, que els humans, destruïm el nostre Ambient, enriquint alguns i empobrint allà on nosaltres vivim, sense que ningú, aixequi la veu, o es reveli, estem cecs i ignorants.

Tota aquesta informació que jo dono aquí, i que m’he esforçat perquè sigui el més certa, fidedigna possible, però potser no sigui així, si no és, i algú em pogués rectificar, m’agradaria molt que em contactés per poder ho esmenar, i així posar les dades correctes, ja que som tots els que hem de construir un món Millor, jo només sóc, un més en la baula que som tots, i depèn de tots nosaltres, com construirem el nostre món, que espero que no sigui l’actual, llavors hem de pensar diferent, i no tinc cap dubte que sobreviurem.

11 ) El Plaer Biològic

És per tots coneguts, ja de temps immemorials que la persona té 5 sentits, olfacte, el gust, la vista, el tacte i l’oïda , però això no és del tot cert, perquè, els sentits són moltes coses, per exemple sentim tristesa , fred, i infinitat de coses més, però no vaig allargar molt perquè el que aquí es tracta és de donar les idees del que jo penso i després si es vol, es pot desenvolupar aquesta idea, bé, anem a deixar-ho tal com estava però amb un sentit més que és el de el plaer, que és el plaer?

Doncs el que anomenem avui plaer sexual, que per a mi això de sexual, sona a horrorós, llavors els 5 sentits, es convertiran en 6 sentits, olfacte, el gust, la vista, el tacte l’oïda i el plaer , no vaig a parlar dels 5 sentits, però ho vaig fer de el nou, de el sisè, el plaer i només aquest, i és perquè aquest ha marcat una fita a través de la humanitat des del seu principi de l’existència fins als nostres temps, el que és la conductibilitat humana , i la força d’aquest sentit ha estat impecable, indestructible, inalterable, estàtic, i monolític, el principi d’aquest sentit, és la supervivència de les espècies, i en aquest aspecte, no hi ha dubtes i tampoc molt a discutir o estudiar que ja sapiguem, però hi ha infinitat de facetes a l’igual que amb els altres sentits, que la humanitat ha experimentat, dit plaer, des de temps immemorials, i també fins a l’actualitat el plaer, ha estat un tabú, i la humanitat, s’ha comportat d’una manera, molt estable, monolític, tal com ja he dit en el sentit de com s’ha comportat, amb el sentit de el plaer.

El plaer convertit en sexe, és el responsable, de com la nostra societat, s’ha anat convertint, en la nostra societat en un comportament, intolerable, nociu, perjudicial i perillós, aquest ha construït, la societat a la seva imatge i semblança, i això ha comportat, una postura molt compromesa, difícil, dificultosa, confusa, per al bon desenvolupament de la Societat, a més tota la conducta, dels humans està contaminada, i construïda sobre el que anomenem sexe, i això ha creat , el que nosaltres anomenem moral, i és la que ens fa que ens comportem com ho fem, tant si prenem una conducta o una altra sempre la moral serà la responsable que tinguem sentiments de culpabilitat, encara que en realitat, la conducta no sigui punitiva , però si la moral, no ho permet, el sentiment serà de culpabilitat, i és això el que hem de solucionar, no és el sexe el que ha de construir la nostra existència com a societat.

Tot el que vaig a exposar ara, pot potser, escandalitzar, però la meva intenció no és escandalitzar és, canviar els nostres hàbits nocius per a una societat on tots ens trobem, en pau, i felicitat

12 ) El plaer Social, influència

¿ Què és el Plaer?

Tota espècia vivent té el seu aparell reproductor, per a la seva supervivència com a espècie, a la animal l’aparell reproductor, està construït o adaptat, amb un sistema, perquè les espècies, tinguin més possibilitats, de reproducció i aquest és el plaer, i així ha estat durant milers d’anys, especialment per al món animal, en el món de l’home intel·ligent ha estat diferent, això va durar molts milers d’anys, avui en els països anomenats de l’Est, el paper de la dona no és el mateix que abans, però estem encara molt lluny de la igualtat, home i dona, però no és això del que vull parlar, és de l’ sisè sentit el plaer, i això està molt connectat amb la història, bé, com veiem el plaer es va restringir, a nivell individual, entre dues persones, en intimitat, en soledat, i sense públic, les parts de reproducció, es van anomenar genitals, es  s’amagaven, no se ensenyaven  i així continua sent, en tot cas, no es mostraven en públic, i si així, passava la persona, tenia vergonya, llavors va ser quan es va crear el Tabú , per ensenyar les orelles, un no s’avergonyeix, no? i ja no dic fer actes que anomenem sexuals que jo dic de plaer, en públic ¿ no? Tot això aquesta condicionat per una cultura, i alhora una Moral, un llast de molts, però molts milers d’anys, i que ens condicionat a l’actual conducta, i jo com acostumo a dir, no vull i no és la meva intenció aprofundir i allargar-me amb aquest tema, aquí ho deixo, perquè si altres creuen convenient en aprofundir, doncs aquí està, no es tracta de fer una vida d’aquelarre, o orgies sexuals, sinó el contrari, descarregar el sexe, i posar-lo a un nivell, acceptable que no disturbi, la normal conducta humana.

¿ Què passa amb el sisè sentit, El Plaer ?, Aquest està afortunadament, a tot arreu, el problema, és que no ho hem assimilat, no ho hem entès, el plaer no pot ser dolent !! Però des del principi de la nostra intel·ligència humana hem confós, tergiversat, complicat, embrollat, falsejat, el plaer, com és possible, que un plaer, comporti, unes molt complicades conductes, que només la fantasia posa el límit, l’home ha tergiversat, enredat el plaer, perquè el plaer és un sentit més com, olfacte, el gust, la vista, el tacte l’oïda, i amb aquests, no els hem enredat tant, com el plaer, que caram ha passat amb el Plaer, i aquí hi ha el Tabú, aquí hi ha també el quid de la qüestió, tenim problemes amb els joves, quan en l’edat de la pubertat, volen trobar parella, i provar el plaer, ja que ells estan plens de plaer, van a les discoteques s’omplen de alcohol o potser drogues, per així, d’aquesta manera, es troben molt millor preparats per al plaer, si no, ho fan així, és perquè no els han ensenyat, ni els seus pares, ni a l’escola com ho han de fer?, i d’aquesta manera funciona avui, les noies fan servir roba de moda, provocativa, i pintades i arreglades a el màxim perquè la caça sigui efectiva, això contreu, molts problemes, un d’ells és que es realitza en un escenari molt artificial, que l’únic que es vol no és el contacte sinó la bellesa, i un plaer, que sota el meu criteri, és fraudulent, a més pot contreure, conseqüències no desitjades, els joves, no haurien de tenir problemes amb el plaer, però a l’ésser un Tabú, llavors ho és, la comunicació entre joves no és bona, i tampoc la comunicació de el plaer o sexualitat, aquí sí que hi ha una distorsió, a més nociva, perquè per poder tenir una relació sexual, tenen, que estar sota els efectes de l’alcohol o drogues, i això és un efecte distorsionat, a més, les unions, per primera vegada, normalment contribueixen a un lligament, obligació, sentimental, que fa que aquestes persones, siguin afectades per dita conducta, i això és completament inacceptable, la comunicació entre joves, i no joves, a més, que pugui comportar una conducta de plaer, no té això de comportar una obligació sentimental, però si una comunicació entre ells, i així, si això comporta en el futur una presa de conductes que pugui prendre una més propera, relació sentimental, doncs molt millor, aquí hi ha, la beneficència de la comunicació, no em vull estendre tampoc molt amb aquest tema, perquè és molt extens, però l’educació escolar, és una molt bona mesura a prendre i completament necessària, però és una realitat que tant el contacte amb la joventut, perquè ells puguin experimentar, tant el plaer, com experimentar com els joves encaixen, entre ells per formar en el present o futur dins de la societat, això és inexistent avui.

Primerament anem analitzar el sisè sentit, El Plaer, ¿ què és això? Com ja he dit el plaer és el sisè sentit, i té una vital importància, primer és la responsable de la supervivència de l’espècie, i segon és una font de Plaer, són dues coses diferents, però a través de la història s’ha unit amb el resultat que no és un sentit, sinó Sexe, a tot el relatiu, a aquest sentit, òrgan sexual, sexualitat, erotisme, fins i tot amor, el plaer, és un sentit que per la funcionalitat que se li ha atorgat, de procreació, contreu, una particular característica que cal tenir en compte i que a més ens porta problemes, i és que és un sentit, amb una propietat que és apetitosa, si ha si, ha estat creada, el plaer o com avui es diu el sexe, és com la gana, quan fa temps que no menges, tens gana, i quan has acabat de menjar, no tens més gana, doncs així es comporta el plaer.

Hem analitzat la font, gairebé biològicament, ara ho farem socialment, i aquí ja és més complicat, perquè a l’influir en l’home, i quan dic home incloc naturalment la dona, ella, el distorsiona tot per treure el seu millor benefici, però la realitat ha estat, que ell ha abusat de el plaer, l’ha transformat en una cosa dolenta, indigne, ha canviat dins de la societat el plaer pel sexe, perquè ell no ha entès el que és el plaer, i per això l’ha distorsionat , i d’aquesta manera ha distorsionat la societat en què el viu, avui el sexe no és que estigui present en la societat , el problema és que està contaminant, canviant, realçant a un límit indesitjable, on la societat, està saturada, per aquest sentit, ja que qui hi viu es comporta d’una manera, especial, si veiem el comportament de les persones, veurem, que tota la societat gira i es tracta de sexe, no de plaer, els joves, van darrere de el sexe, com posseïts, les dones, procuren d’anar amb vestimentes, que a més de ser molt incòmodes, arrapades a el cos, pintades exageradament, i amb talons alts, no aptes per a caminar, i tot per estar més sexis, les famílies s’han desintegrats com veureu més avall, s’ha creat, una indústria de pornografia, (on jo crec que la pornografia, no té per què existir, perquè és fraudulenta, no té a veure res amb el plaer) , veiem violacions, persecucions en fi, innombrables accions sexistes, en la nostra societat, que van en contra de l’ plaer, està saturada de sexisme, que no ens deixa desenvolupar-nos com a persones intel·ligents, però sí que ha creat un món fictici, on el pensa, equivocadament, que la construcció, d’aquesta societat, és errònia.  i tampoc m’estendré, però sí que queda clar, que el sexe, tal com s’entén avui, és una xacra, que contamina, distorsiona, i perjudica, les nostres més essencials principis de convivència, hi ha més, hi ha creat una cosa que anomenem Moral, i és el contingut de totes aquestes conductes distorsionades, fraudulentes, mentideres i falses.

El plaer, és igual que els altres sentits, que ens han estat atribuïts, per a la nostra supervivència i per al nostre millor desenvolupament en el nostre ambient, ens fa més fàcil la convivència al nostre Ambient, però quan es tracta de el plaer hem de conèixer-lo i estudiar-lo, ja que és un sentit molt important, el problema que tenim avui, és que estem contaminats culturalment, i Moralment i serà molt difícil reestructurar aquesta conducta, que malauradament hem tingut des de fa milers d’anys, ens comportem gairebé com els animals salvatges.

13 ) El Plaer Reset, i començar de nou

Com podem canviar aquests hàbits, i retornar a la nostra societat el plaer ? , Bé, tenim també que posar el Botó de Reset a “zero”. Cal començar una educació amb els pares, una educació a l’escola, i una educació en la societat, els òrgans de reproducció o “genitals” avui s’amaguen, (funciona encara, el de la poma d’Eva), i no hi ha raó perquè un òrgan del nostre cos, sentim vergonya, no ho fem amb els altres, perquè ho fem amb aquest? Doncs en part és la nostra cultura, i dins de la cultura està la moral, i aquesta moral està contaminada i distorsionada a través, dels nostres valors que tenen altres paràmetres, on diu que el plaer és dolent, és vergonyós, en circumstàncies, on no sigui amb l’esposa, i només es pot fer amb fins de reproducció, i la nostra moral, ha estat educada a aquests valors, ni els pares, ni els nens han de amagar-se, i tampoc, la resta de la societat, és clar que hem de vestir-nos, especialment quan fa fred, podem tenir plaer de moltes maneres, però només vaig a esmentar tres una pot ser el coit, la masturbació, i les carícies, les tres, són molt legítimes, i és un obsequi, fantàstic que ens ha donat la natura, (entre altres coses (el coit) per a la supervivència humana), el coit, es hauries utilitzar, sempre que dues persones estan d’acord, la masturbació, és diferent, perquè el plaer a més de ser plaer és una gana, un apetit, i segons la necessitat individual, cal usar-la segons convingui, la masturbació és necessària, i cal usar-la, si no hi ha una altra manera de plaer, i els pares hi ha l’escola s’hauria de fomentar a ella, a l’igual, que el coit, també s’hauria, fomentar, el plaer no és una cosa dolenta, si no necessari i sobretot en la joventut, i també en la societat, es deuria a fomentar, el plaer, primer per disminuir la gana a un nivell de relaxament normal, en l’actualitat, hi ha una gran càrrega de sexualitat, realçant, glorificat, enaltint, per una sèrie de conductes, diàries, que fan que aquestes càrregues, sexuals puguin modificar la nostra conducta d’una manera perillosa, per això hem de descarregar, d’una manera normal, i això és treure la tensió perquè ens comportem, amb normalitat, no com ara, i la finalitat seriosa, la normalització a través del plaer amb el coit i la masturbació, i carícies, perquè el plaer és una cosa bona, i molt sana, però per tot això hem de canviar la nostra societat actual, que està corrompuda, especialment pel sexe. El plaer és net el sexe no !, ja se, que això pot ser escandalós, en dia d’avui, però hem de canviar la societat, per a normalitzar aquesta incorrecció, o error social, un dels efectes d’aquesta conducta sexual errònia, accentuada , emfatitzada i realçada, és la manca de mitjans, de comunicació, relació, i convivència entre les persones de la societat, entre com s’han d’organitzar, aquest mitjà no ha existit, perquè el més interessant ha estat, aconseguir, la finalitat a cegues, i després trobar-se amb el resultat, aquí baix veurem, la família, abans la família tenia un amo, i aquest era invariable, inalterable, impassible i sobirà, després, en l’últim segle, la societat ha canviat una mica, i la família ha canviat una molt, aquí baix veiem, les alteracions de la família, actuals.

14 ) Grups Família

La nostra societat, com totes, està formada, en grups, diguem-ne Famílies i aquests poden ser els següents:

  1. Família Clàssica  La família clàssica és el que coneixem com a família típica, és a dir, la família formada per un pare, una mare i els seus fills. Les societats, generalment, impulsen als seus membres a que formin aquest tipus de famílies.
  2. Família monoparental

La família monoparental consisteix que només un dels pares es fa càrrec de la unitat familiar, i, per tant, en criar els fills. Sol ser la mare la que es queda amb els nens, encara que també hi ha casos en què els nens es queden amb el pare. Quan només un dels pares s’ocupa de la família, pot arribar a ser una càrrega molt gran, de manera que solen requerir ajuda d’altres familiars propers, com els avis dels fills. Les causes de la formació d’aquest tipus de famílies poden ser, un divorci, ser mare prematura, la viduïtat, etc.

  1. Família adoptiva

Aquest tipus de família, la família adoptiva, fa referència als pares que adopten a un nen. Malgrat que no són els pares biològics, poden exercir un gran paper com a educadors, equivalent a el dels pares biològics en tots els aspectes.

  1. Família sense fills

Aquest tipus de famílies, les famílies sense fills, es caracteritzen per no tenir descendents. De vegades, la impossibilitat de procrear dels pares porta a aquests a adoptar un fill. En qualsevol cas, podem perfectament imaginar una unitat familiar en què, per un motiu o altre, no s’hagi volgut o pogut tenir fills. Cal no oblidar que el que defineix a una família no és la presència o absència de fills.

  1. Família de pares separats

En aquest tipus de família, que podem denominar família de pares separats, els progenitors s’han separat després d’una crisi en la seva relació. Tot i que es neguin a viure junts han de seguir complint amb els seus deures com a pares. A diferència dels pares monoparentals, en què un dels pares porta tota la càrrega de la criança del fill sobre les seves espatlles, els pares separats comparteixen funcions, encara que la mare sigui, en la majoria d’ocasions, la que visqui amb el fill .

  1. Família composta

Aquesta família, la família composta, es caracteritza per estar composta de diverses famílies clàssiques. La causa més comuna és que s’han format altres famílies després de la ruptura de parella, i el fill a més de viure amb la seva mare i la seva parella, també té la família del seu pare i la seva parella, i pot arribar a tenir germanastres.

Es tracta d’un tipus de família més comú en entorns rurals que en els urbans, especialment en contextos en què hi ha pobresa.

  1. Família homo parental

Aquest tipus de família, homo parental, es caracteritza per tenir dos pares o mares homosexuals que adopten un fill. També pot haver famílies homo parentals formades per dues mares, òbviament. Tot i que aquesta possibilitat suscita un ampli debat social, els estudis han demostrat que els fills de pares o mares homo parentals tenen un desenvolupament psicològic i emocional normal, Font APA.

  1. Família extensa

Aquest tipus de família, la família extensa, es caracteritza perquè la criança dels fills està a càrrec de diferents familiars o viuen diversos membre de la família (pares, cosins, avis, etc.) a la mateixa casa. Si mai heu vist la famosa sèrie “El Príncep de Bel Air”, es pot veure com Will viu a casa de si oncle, que adopta el paper de pare d’aquest. També pot succeir que un dels fills tingui el seu propi fill i visquin tots sota el mateix sostre, Perquè esmento i classifico a les classes de família ? , Ja que perquè puguem veure el procés que ha tingut la família a través dels temps, la família, entesa com a família, ja no existeix, ara s’ha desenvolupat un altre tipus de famílies, i segurament això no acaba aquí.

15 ) Conclusió

Haurem de fer-nos un reset, en la nostra mentalitat i en la nostra manera de viure, i començar de zero, i això és gairebé impossible, però la direcció és aquesta, i està ja tirada, no hi ha marxa enrere, cal començar de zero, i és difícil, molt difícil, perquè les 4 Normes , que abans eren 10 i després només , i ara només 1 , comporten un canvi tan radical en la conducta de l’ Humanitat, que necessita un esforç sobre humà, que no es podrà fer en un curt període, de temps, a més d’unes de les dificultats, que són, les de convèncer a les persones d’aquest planeta, modificar el rumb que estan acostumades, almenys a les persones que estan afavorides, social-econòmic, convèncer, a aquesta gent que ha de donar de menjar a 24 milions de persones que es moren de fam cada any, i que també han de proveir, aprovisionar, abastir, a 850 milions de persona al món que van a dormir amb l’estómac buit, i que a nivell mundial, s’ha de anivellar, perquè no hagin aquests desnivells, que fan que els humans siguem unes feres salvatges, sense escrúpols, amb guerres, matant a el proïsme, destrossant el sistema on viu, només per treure benefici per a ell mateix, sense cap sentiment d’amor cap al proïsme, sinó a contrari, i com he dit aquest és el problema principal perquè aquest projecte, pugui ser satisfactori, o tingui èxit, però si no ho aconseguim, serà igual, si no ho aconseguim anem a la destrucció de el Planeta, i si no fem res i continuem com ara, també, llavors només hi ha un camí, y és el ” Estima els Ambient sobre totes les coses”, tota la resta és la aniquilació de el Planeta.

Tossa de Mar 05-11-2019

Enric Giné i Orengo

 

Publicat dins de Sin categoría | Comentaris tancats a Anàlisis per un Mon Millor!