Events de Catalunya

enric@enricgine.cat

CRONOLOGIA HISTÒRIA DE CATALUNYA
  878-1808

 

Anys

Esdeveniments
més importants

878

Guifré I,
el Pilós, inicia la dinastia de Barcelona.

985

Ràtzia
d’Almansor que destrueix Barcelona.

988

Borrell II
trenca el vassallatge amb els francs.

1137

Unió dinàstica
amb el regne d’Aragó (Ramon Berenguer IV-Peronella d’Aragó).

1148-1149

Conquesta
de Tortosa i Lleida.

1213

Batalla de
Muret: fi del domini a Occitània.

1218

Neixen les
Corts a Catalunya.

1229

Conquesta
de Mallorca.

1235

Conquesta
d’Eivissa i Formentera.

1238

Conquesta
de València.

1274

Creació
del Consell de Cent (Barcelona).

1282

Conquesta
de Sicília.

1287

Conquesta
de Menorca.

1323-1324

Conquesta
de Sardenya.

1348

La Pesta
Negra.

1359

Creació de
la Generalitat de Catalunya.

1410

Mor Martí
I, l’Humà, sense descendència. Fi de la dinastia de Barcelona.

1410-1412

Interregne.

1412

Compromís
de Casp. Els Tratàmara, nova dinastia regnant.

1443

Conquesta
de Nàpols.

1462-1472

Guerra
civil.

1479

Unió
dinàstica amb el regne de Castella (Ferran II-Isabel de Castella).

1481

Constitució
de l’Observança. Insaculació en l’elecció dels càrrecs públics.

1484

Introducció
de la Inquisició a Catalunya.

1486

Sentència
arbitral de Guadalupe.

1492

Expulsió
dels jueus.

1494

Creació
del Consell d’Aragó.

1640-1652

Guerra
dels Segadors. Corpus de Sang (juny 1640).

1641

El govern
català sota el protectorat de la monarquia francesa (fins al 1652).

1652

Fi de la
Guerra dels Segadors. Capitulació de Barcelona.

1659

Tractat
dels Pirineus. La Catalunya al nord dels Pirineus, a França.

1700

Mor Carles
II sense descendència. Felip d’Anjou, successor.

1702-1714

Guerra de
Successió (Felip d’Anjou-Carles d’Àustria).

1711

Carles
d’Àustria hedera l’Imperi germànic.

1713

Tractat
d’Utrecht. Els aliats signen la pau amb Felip V.

1714

Fi de l
Guerra de Successió. Caiguda de Barcelona (11 de setembre). Abolició de les
institucions catalanes.

1716

Decret de
Nova Planta de Catalunya. Nova estructura político-administrativa sota el
patró castellà.

1737

Fundació
de la primera fàbrica cotonera d’indianes (a Barcelona).

1773

Avalot de
les Quintes.

1778

Decret de
Lliure Comerç amb Amèrica.

1789

Rebomboris
del Pa. Comença la Revolució Francesa (fins al 1799).

1808

Invasió de
les tropes franceses (Napoleó). Comença la Guerra del Francès.

CRONOLOGIA HISTÒRIA DE CATALUNYA

  1808-1898

 

Anys

Esdeveniments
més importants

1808

Motí
d’Aranjuez. Abdicacions de Baiona. Constitució de Baiona. Comença la Guerra
del Francès (fins al 1814). Entrada de les tropes franceses a Catalunya.
Junta Superior de Catalunya.

1810

Corts de
Cadis.

1812

Constitució
de Cadis. Annexió de fet de Catalunya a l’Imperi francès.

1814

Acaba la
Guerra del Francès. Armistici i evacuació de les tropes franceses. Tornada de
Ferran VII. Manifest dels Perses.

1820

Pronunciament
de Riego. Comença el Trienni Liberal (fins al 1823).

1823

Intervenció
dels Cent Mil Fills de Sant Lluís.

1824

Independència
de l’Amèrica espanyola.

1827

Guerra
dels Malcontents.

1833

Divisió
territorial de l’Estat en províncies. Comença la Primera Guerra Carlina (fins
al 1840). Fundació a Barcelona de la fàbrica Bonaplata (primera amb
vapor) (fou destruïda el 1835). Inici de la Renaixença.

1834

Estatut
Reial.

1836-37

Lleis de
desamortització (Mendizábal) i desvinculació.

1836

Fundació
de l’empresa Nueva Vulcano. Restabliment de la Universitat de
Barcelona.

1837

Constitució
progressista.

1839

Conveni de
Bergara.

1840

Fi de la
Primera Guerra Carlina. Llei d’Ajuntaments. Constitució a Barcelona de l’Associació
de Teixidors (primera associació obrera).

1842

Aixecament
de Barcelona contra Espartero i bombardeig de la ciutat.

1845

Constitució
moderada.

1846

Guerra
dels Matiners (Segona Guerra Carlina) a Catalunya (fins al 1849).

1847

Fundació
de l’empresa La España Industrial.

1848

Junta de
Carreteres de Catalunya. Ferrocarril Barcelona-Mataró.

1851

Concordat
amb la Santa Seu.

1855

Fundació a
Barcelona de La Maquinista Terrestre i Marítima. Desamortització
general de Madoz. Llei de ferrocarrils. Primera vaga general a Catalunya.

1859

S’aprova
el projecte d’Eixample de Barcelona (Cerdà). Restauració dels Jocs Florals.

1862

Crisi
cotonera (fam del cotó) (fins al 1865).

1866

Crisi
econòmica i financera.

1867

Pacte
d’Ostende.

1868

Revolució
de Setembre (La Gloriosa). Caiguda d’Isabel II. Comença la primera
guerra de Cuba (fins al 1879).

1869

Constitució
progressista.

1872

Comença la
Tercera Guerra Carlina (fins al 1876).

1873

Abdicació
d’Amadeu I i proclamació de la Primera República espanyola. Insurrecció
cantonal.

1874

Cop
d’estat de Pavía. Pronunciament de Martínez Campos.

1875

Alfons XII
arriba a Espanya: la Restauració borbònica.

1876

Nova
Constitució. Fi de la Tercera Guerra Carlina.

1879

La
fil.loxera travessa els Pirineus i en deu anys destrueix quasi la totalitat
de la vinya catalana.

1885

Memorial
de Greuges
. Acaba el
període de la febre d’or (des del 1871).

1888

Exposició
Universal de Barcelona.

1890

Sufragi
universal. Primer 1 de maig.

1891

Forta
agitació rabassaire (fins al 1896).

1892

Bases de
Manresa
.

1895

Comença la
insurrecció cubana. Inici de la replantació de la vinya amb ceps americans.

1896

Aixecament
separatista a les Filipines.

1898

Guerra amb
els EUA. Tractat de París: pèrdua de les colònies (Cuba, Puerto Rico i les
Filipines).

CRONOLOGIA HISTÒRIA DE CATALUNYA

  1898-2000

 

Anys

Esdeveniments
més importants

1901

Fundació
de la Lliga Regionalista.

1902

Fi de la
regència de MªCristina (des de 1885). Regnat d’Alfons XIII (fins al 1931).

1906

Fundació
de Solidaritat Catalana. Conferència d’Algesires.

1907

Fundació
de Solidaritat Obrera.

1909

Setmana
Tràgica (Barcelona, juliol).

1911

Constitució
de la CNT.

1914

Constitució
de la Mancomunitat de Catalunya (suprimida el 1925).

1917

Assemblea
de Parlamentaris. Juntes de Defensa.

1921

Desastre
d’Annual.

1923

Cop
d’estat de Primo de Rivera.

1924

Creació de
la Unión Patriótica.

1926

Fi de la
guerra del Marroc.

1927

Creació de
la FAI.

1930

Dimissió
de Primo de Rivera. Pacte de Sant Sebastià. Cop d’estat republicà a Jaca
(Osca).

1931

Fundació
d’ERC. Eleccions municipals. Proclamació de la II República. Alcalá Zamora,
president. Macià proclama la República Catalana. Instauració de la
Generalitat de Catalunya. Estatut de Núria. Eleccions generals. Govern Azaña.
Nova Constitució.

1932

Cop
d’estat del general Sanjurjo. Llei de Reforma Agrària. Revolta
anarquista de l’Alt Llobregat. Estatut d’Autonomia de Catalunya. Elecció del
Parlament de Catalunya. Macià, president de Catalunya.

1933

Fundació
de Falange Española. Eleccions generals. Govern Lerroux. Fundació de
la Lliga Catalana. Companys, president de la Generalitat.

1934

Llei de
Contractes de Conreu
. Fets del Sis d’Octubre (Companys proclama l’Estat Català). Detenció del
govern de la Generalitat. Revolució d’Astúries.

1935

Suspensió
de l’Estatut de Catalunya. Dimissió de Lerroux.

1936

Formació
del Front Popular. Eleccions generals (triomf del Front d’Esquerres). Azaña,
president de la Republica; Casares Quiroga, cap del govern. Retorn de
Companys i restabliment de la Generalitat. Comença la Guerra Civil (juliol).
Governs Franco (zona nacional) i Giral i Largo Caballero (zona republicana).
CNT-FAI controla Catalunya. Fundació del PSUC.

1937

Bombardeig
de Guernica. Govern Negrín (zona republicana). Barcelona, capital de la República.

1938

El govern
de Franco decreta l’abolició de l’Estatut de Catalunya. Batalla de l’Ebre.
Ofensiva final sobre Catalunya.

1939

Fi de la
Guerra Civil (abril). Règim franquista a tot l’Estat. Fundació del Front
Nacional de Catalunya.

1940

Execució
del president Companys.

1942

Constitució
de les Cortes Españolas.

1945

Manifest
de Joan de Borbó. Fuero de los Españoles.

1947

Festes de
l’entronització de la Mare de Déu de Montserrat.

1950

La SEAT a
Barcelona.

1951

Vaga de
tramvies a Barcelona.

1952

Congrés
Eucarístic de Barcelona.

1953

Pacte
Espanya-EUA. Concordat amb la Santa Seu.

1954

Tarradellas,
president de la Generalitat a l’exili.

1955

Ingrés
d’Espanya a l’ONU.

1958

Ley de
Principios Fundamentales del Movimiento
.

1959

Fundació
d’ETA. Pla d’Estabilització.

1960

Fets del
Palau de la Música Catalana.

1961

La Nova
Cançó.

1964

Plan
de Desarrollo
.

1966

Fundació
del Sindicat Democràtic d’Estudiants (la Caputxinada). Ley Orgánica
del Estado
.

1968

II Plan
de Desarrollo
.

1969

Franco
designa Joan Carles de Borbó com a successor seu.

1971

Fundació
de l’Assemblea de Catalunya.

1972

III Plan
de Desarrollo
.

1973

Comença la
crisi econòmica. Atemptat d’ETA contra Carrero Blanco.

1975

Mort de
Franco. Joan Carles I, rei. Comença el procés de transició democràtica.
Govern continuista d’Arias Navarro.

1976

Suárez,
cap de govern. Llei de Reforma Política. Aparició del diari
“Avui”.

1977

Llei
d’Associacions Polítiques
. Eleccions generals (victòria UCD). Pactes de La Moncloa. Restauració de
la Generalitat de Catalunya. Retorn del president Tarradellas.

1978

Estatut de
Sau. Nova Constitució (desembre).

1979

Eleccions
generals (victòria UCD) i municipals. Estatut d’Autonomia de Catalunya.

1980

Eleccions
al Parlament de Catalunya (victòria CiU). Pujol, president de la Generalitat.

1981

Dimissió
de Suárez. Cop d’estat del 23 F. Calvo Sotelo, president del govern.

1982

Espanya
ingressa a l’OTAN. Eleccions generals (victòria PSOE). González, president
del govern.

1983

Eleccions
municipals. Comença la reconversió industrial. Creació de TV3.

1984

Eleccions
al Parlament de Catalunya (victòria CiU).

1986

Ingrés
d’Espanya a la CEE. Referèndum OTAN. Eleccions generals (victòria PSOE).

1987

Eleccions
municipals i europees.

1988

Eleccions
al Parlament de Catalunya (victòria CiU).

1989

Eleccions
europees i generals (victòria PSOE).

1990

Aprovació
de la LOGSE (reforma del sistema educatiu).

1991

Eleccions
municipals.

1992

Eleccions
al Parlament de Catalunya (victòria CiU). XXV Olimpíada a Barcelona.

1993

Eleccions
generals (victòria PSOE).

1994

Eleccions
europees.

1995

Eleccions
municipals i al Parlament de Catalunya (victòria CiU).

1996

Eleccions
generals (victòria PP). Aznar, president del govern.

1999

Eleccions
municipals, europees i al Parlament de Catalunya (victòria CiU).

2000

Eleccions
generals (victòria del PP).
 
Aquesta entrada ha esta publicada en Sin categoría. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *