Racisme-Discriminació-Igualtat-Feminisme

enric@enricgine.cat

Anem a definir primer, que és el que jo defineixo, ¡que és que!

                1) Racisme, Discriminació És donar o tractar diferent a una persona per culpa de la religió, raça o color de la pell.

                2) Discriminar Es pot definir com separar, distingir o diferenciar alguna cosa d’una altra, veure alguna cosa diferent de l’altre, ” Discriminar o Indiscriminar ” podria ser com el Racisme però no ho és, encara que es podria discriminar una persona negra d’una blanca, això seria discriminar, i ja que amb la discriminació és veure la diferència, llavors no seria Racisme sinó discriminació, però si tu li dones un tracte diferent perquè és negra o blanca llavors és Racisme, la discriminació per si mateixa és un tabú que hem donat, la societat, a través del temps se li ha donat a la paraula discriminació el mateix significat que Racisme, és a dir és un sinònim però no ho és, després vull aprofundir més amb aquest tema.

               3) Feminisme El feminisme, és el contrari del que el moviment Feminista lluita, és un mal entès és una entelèquia, el moviment Feminista lluita per la igualtat de la dona amb l’home i jocosament, si igualtat li diu Feminisme, és com si l’home a la igualtat d’ ell, li digués Masculinitat o xovinisme ¿ no té això molt sentit no? ¿ Veritat que no? Bé, jo aprofundeixo molt més en la meva anàlisi, en el punt 2 g) la igualtat Home-Dona, que deixa ben clar el meu punt de vista amb el feminisme.

              4) Igualtat És un desig social on, entre moltes altres coses, s’exigeix que tant els homes com les dones han de tenir els mateixos drets, El problema normalment és, que la dona és fisiològicament diferent de l’home, i el seu comportament també ho és, això salta a la vista, però no forçosament cal interpretar-lo com inferioritat intel·lectual, potser només física, la Igualtat en la societat és molt complexa, molt més que el Racisme i Discriminació, ja que aquestes dues estan molt ben definides, però la Igualtat, com veurem abasta molt en la nostra societat, i podem veure les següents facetes.

 1. A) Igualtat Laboral
 2. B) Igualtat Raça
 3. C) Igualtat de Gènere (biològica o psicològica)
 4. D) Igualtat Social
 5. I) Igualtat Econòmica
 6. F) Igualtat sexual (Homosexualitat)
 7. G) Igualtat Home Dona

 A) Igualtat Laboral Un lloc de treball, ha de ser possible que tant un home com una dona puguin ocupar aquest lloc, Sempre que un lloc de treball exigeixi unes qualificacions per poder desenvolupar aquest treball, pugui ser ocupat tant per un home, o per a una dona, que tingui aquestes qualificacions, i a més el mateix sou, això seria igualtat Laboral.

 1. B) La Igualtat de Raça Aquí no hi ha teòricament cap problema, però en la pràctica si, ¿i per què? Teòricament ja hem dit que cal donar el mateix tracte, indiferent de la raça, religió, i això està ben clar, però en la pràctica, discriminem o millor dit fem diferència, d’una raça o religió pels prejudicis que tenim del que hem vist abans en la nostra societat i ¿ què és això ?, és a dir, que quan es tracta de raça negra, musulmans, o altres races etc. aquestes races, socials i econòmicament, són diferent de la nostra cultura i això fa que normalment no les entenguem bé, i això és quan l’observador és un blanc, però és idènticament igual, quan l’observador és negre o xinès, la Igualtat de raça, religió, té molt a veure amb la Igualtat social i Igualtat econòmica, estan dins d’unes capes social i econòmiques diferents i això ho hem de veure ben clar, però teòricament no hauria d’haver cap problema, hem de tractar igual a totes les persones sense indiferència de la raça o religió, que l’ha ga mos o no, ja és una altra cosa
 1. C) La Igualtat de sexe, (biològica o psicològica) Que volem dir amb això, Tractaré la Igualtat de sexe, tal com jo crec que hauria de rem comportar en la nostra societat, el problema és que s’ha de tractar a totes les persones igual, amb indiferència del seu sexe, això vol dir que hem de tractar a les persona s i gual, indiferentment del seu sexe, tant biològicament parlant, com psicològicament, a la sexualitat, que la persona s’identifiqui, i això comporta també que les persones sexualment parlant són aquelles que tenen un sexe, que ells mateixos, s’identifiquen, i que ells tenen perquè així han nascut, però que no necessàriament està marcat pel qual tenen, psicològicament, per exemple tenen biològicament un aparell genital, però que no tenen res de comú amb aquest i decideixen per un altre, on es templa ten completament identificats, però hem de tractar a tots i totes igual, indiferentment de la sexualitat que tinguin.
 1. D) La Igualtat Social  Aquí com en tots els apartats que faig de la Igualtats, La Igualtat Social, teòricament aquesta ha de ser tractar a totes les persones igual, però en la pràctica, no es fa per què? La societat està construïda de capes socials, molt ben definides, capes completament diferents com, rics, pobres, educacionals com culturals, gent amb un nivell alt, gent amb un nivell baix, gitanos, blancs, negres, musulmans, sud-americans, gent marginada, religions, refugiats, pensionistes, joventut, nens, bé podria fer una llista interminable de capes socials, però en teoria seria, que has de tractar a totes les persones igual sense fer diferència de les capes socials, això seria la igualtat Social
 1. I) La Igualtat Econòmica Aquí és més complicat, perquè la igualtat econòmica, no existeix, hauria d’existir, però el ric no vol donar a el pobre, i perquè hi ha unes lleis molt complicades que controlen les economies, però potser hi ha una llum en final de túnel, i és que hi ha països com els escandinaus, on la igualtat econòmica no està tan distant com la resta, allà han entès que si no hi ha tanta desigualtat econòmica al país funciona millor, per fer això, també cal invertir més diners en tenir una educació més alta que la resta.
 1. F) La Igualtat Sexual (homosexualitat) Aquesta també és teòrica, ja que (cada dia més), acceptem la Igualtat sexual, però està encara lluny de ser acceptada plenament i hi ha molts prejudicis en molts països aquesta criminalitzada, però una igualtat sexual hauria de ser acceptada, hi ha persones que se sentin atretes per persones de el mateix sexe, però hi ha moltes persones que rebutgen aquesta conducta
 1. G) Igualtat Home Dona

La Igualtat Home Dona, també és teòrica, perquè la diferència és tan gran, que en l’apartat ” 2g ” el tractar é bastant m à s profund, però hi ha coses en la societat que indiquen que la igualtat existeix, sobretot en la igualtat Laboral, quan home i dona compleixen els mateixos requisits

 1. 2 a) Igualtat Laboral

Un lloc de treball que exigeixi unes qualificacions per poder desenvolupar un treball específic, pugui ser ocupat tant o per un home o que pugui ser ocupat per una dona, això seria Igualtat Laboral, per exemple una feina, que requereix un esforç físic important no podria ser ocupat per una dona que per normal el físic no és tan desenvolupat que un home, però potser no podria ser ocupat tampoc per un home amb un físic no adequat a la feina específica, llavors el més important no i es que sigui un home o una dona, l’important és que el treball sigui adequat per al treballador

 1. 2 b ) Igualtat Raça

Aquest és pur teòric, perquè a la pràctica no existeix

 1. 2 c ) Igualtat de Gènere

La igualtat de sexe, també és teòric, aquesta tracta a tots igual, indiferent de l’sexe que un tingui, però en la pràctica tampoc existeix

     2d ) Igualtat Social Aquí igualment teòrica, cal tractar igual, a tota la societat, siguis de la capa social que siguis, però en la pràctica, tractem a la gent molt diferent de l a capa social que un pertany

 1. 2 i ) Igualtat Econòmica Aquí no cal fer cap comentari, la gent vol més igualtat, i quan jo dic més igualtat és perquè no la hi ha, i ara sí que faig un comentari, normalment la gent vol una igualtat econòmica, volem que la gent visqui millor, però els rics van amb molt de compte que els seus diners es vagin de les seves butxaca, aquest és un problema que la societat ha tingut a través de la seva història, i que encara no està solucionat, hem passat de Regnat, Feudalisme, Comunisme, Socialisme, i capitalisme, és un problema polític, que vol una solució política, i no hem pogut encara solucionar-ho, per això La Igualtat Econòmica és també Teòrica, no existeix
 1. 2 f ) Igualtat sexual Aquesta també és teòrica, ja que (cada dia més), acceptem la Igualtat sexual, però encara està lluny de ser acceptada i encara hi ha molts prejudicis
 1. 2 g ) Igualtat Home Dona Aquí vull fer un incís, de la desigualtat de l’home i de la dona o viceversa, l’home i la dona són iguals, o al menys intel·lectualment i, i si no intel·lectual per conseqüència de la història està en camí de ser també intel·lectual, que vol dir això ?, això vol dir que la dona ha d’ocupar llocs en la societat, més acadèmics ja que ella ja no està a la cuina ia casa fent la neteja i treballs de la casa, però tot i així, avui dia, quan la dona arriba a casa encara ha de fer com abans, treballs de casa i tenir cura dels fills, això frena molt el futur de la dona i és aquí on l’home ha d’ajudar a la dona, i ja no parlem d’actes criminals contra la dona com violacions o càrregues contra ella, però si parlem de la diferència física, és obvi que existeix, i que els dos grups estan d’acord, que s’han de posar d’acord per a una bona convivència i una bona supervivència de la raça humana.

               Fa milers d’anys la dona cuidava dels fills, a la casa, i l’home anava a buscar-se la vida per proporcionar el suport a la família, i així ha estat durant molts milers d’anys, i això fa que la dona tingui unes virtuts que l’home no té i viceversa, la dona té un físic més feble que l’home, i aquest és més robust, per poder encarar la vida, bé, i això ha durat milers d’anys, i des fins fa poc, que la dona, ha envaït i ha canviat d’estatus, la dona ha començat a envair el món professional de l’home, i sembla que ha començat una època que trigarà encara molt de temps, però molt de temps, per establir definitivament un a Igualtat home-dona efectivament parlant.

Però, ¿quina és la diferència de l’home i de la dona avui?, A simple vista semblen iguals, bé, iguals no !, la dona té un aparell receptor, els genitals, i l’home un aparell emissor, els genitals, bé això és obvi, però que més? bé la dona normalment té els cabells llargs, i l’home normalment curt, ¿ què més? ella fa servir una vestimenta, que l’home mai faria servir, com per exemple, bruses molt atapeïdes i escotades, i ensenyen una mica el pit, els pantalons també molt estrets, i això ho fa inconscientment per ensenyar a la gent que ella és bonica, i això per als homes és provocatiu, a més la dona es pinta la cara els ulls, les celles, els llavis, i es posa perfum, això no ho fan totes les dones, però això és una de les característica d’elles, els homes no ho fan, perquè ho fan les dones? algunes ho fan potser per buscar parella, però no totes, ha que hi ha dones casades, i que no tenen intencions de canviar de parella però ho fan, i ho fan simplement per aquesta r boniques, res més, no amb una altra intenció, perquè ho fan llavors? Jo crec que és una part de la genètica, que ni elles han entrat a especular en això, com he dit abans, la dona és receptora, la imatge d’ella es pot enllaçar amb un exemple, que quan un home abraça una dona, ella està al mig, i l’home està abraçant a ella i protegint-la, la dona es troba millor amb el paper de ser protegida, a protegir, i l’home el seu paper és protegir, per això podria ser que la paraula de «Masclista», té un origen bastant ben definit i ben real i autèntic, tenim també a l’acte sexual, en què l’home és el que està sobre la dona, emissor, el paper de la dona (en relació a l’home), receptor, normalment, és de submissió, i està dins dels seus gens, a l’igual que l’home es comporta, dominant i es troba bé amb aquest paper, i seria difícil canviar aquest paper, i la dona tampoc no es trobaria bé i tampoc l’home, això sembla un exemple de que la Igualtat home-dona, també aquesta vegada es Teòrica.

L’home ha de ser home i la dona ha de ser dona, el home òbviament té nom s, d’home i la s dona és, de dona, i com hem vist ja hi ha una part molt diferenciada d’home i dona, pot ser que d’aquí a uns milers d’anys l’home i la dona siguin iguals però estem molt lluny de que això passi, i ara per ara l’home ha de portar la seva masculinitat el millor que pugui, a l’igual que la dona amb la seva feminitat, perquè a més tant l’home, com la dona, es troben més ben definides amb aquest paper, per aprofundir més amb aquest tema podem veure que amb els meus raonaments, de la igualtat, en la societat, gairebé no existeix, i el més trist és que nosaltres estem orgullosos, i volem imposar aquesta igualtat en la societat, però no ens comportem d’aquesta manera, això passa tant amb els homes que amb les dones, que la dona i l’home siguin diferents, això no vol dir que un gènere sigui superior a l’altre, és solament un comportament de conductibilitat, està clar o que als homes, dones, nens, ancians, s’han de tractar diferents però sempre amb respecte, i afecte, aquí no hi ha d’haver diferenciació, i el que és molt jocós és que veient que hi ha tanta diferència, entre un home i una dona, la dona vulgui tenir la mateixa igualtat que l’home, potser una mica jocós, perquè ja hem vist que no és igual, i que la dona no vol aquesta igualtat encara que ella lluiti per aconseguir aquesta igualtat !! .

Ja ho he explicat abans la diferència de l’home i de la dona, quan jo dic això, no vull dir d’una manera despectiva, que la dona ha d’estar a la cuina netejant la casa i etc. ” No ” i ” no “, només vull dir que la dona es comporta diferent en la societat i no perquè l’home l’hagi imposat, sinó que ha estat obligada a través, com ja he dit de la història, i ara és perquè ella vol ser així, i és completament legítim, perquè és així que ella ho ha volgut, la dona no està més a la cuina ocupa llocs de treball molt qualificats en la societat ia més merescudament i afortunadament per a la societat, i per a l’enriquiment de la nostra cultura, però això no treu, que hi hagi molta diferència entre un home i una dona, no potser intel·lectualment, però si físicament i comportant-diferent a més la dona no pot treure fora els seus comportaments com el «LOOK» la dona vol ser bonica, li agrada anar amb en bikini a la platja, i com més petit sigui, millor i quan més provocatiu millor, l’home quan més petit és el biquini d’una dona, més gran és el banyador d’un home, el vestit de l’home no ha variat des de temps immemorials, és el vestit tradicional i si en una reunió, una festa elegant, hi ha 100 Homes tots van vestits amb el mateix o similar vestit, pantalons americana camisa i corbata i normalment amb pèl curt, la dona és un món a part, a més que es gasten una fortuna amb els vestits, sabates, joies, solen ser vestits aparatosos amb escots amplis, bé, no cal fer més comentaris no? Al ” LOOK ” és molt important per a ella, es pinta la cara les celles els ulls, els llavis, la cara, i si s’ha de tenyir els cabells ho fa, això contreu estar 2 o 3 hores a la perruqueria, per fer la permanent o altres manipulacions, no li importa portar unes sabates amb taló molt alt, encara que sigui un sacrifici poder caminar sense caure, això la dona està acostumada i ho fa, encara que sigui una martiri, només exigeix, que sigui per estar més bonica, per aquest i altres motius crec i dic, que la dona és diferent de l’home, tant físicament com conductual, vull també esmentar, algunes conductes que fan les dones, com ” el Moviment Feministes “, les dones pateixen molt més la violència dels homes, que es diu violència de gènere, sembla ser que l’home a l’ésser més fort físicament i potser amb alguns casos millor possessionat en la societat, comet violència contra la dona, però això no són conductes Masclistes, són conductes, punitives, criminals, hi ha moltes però moltes manifestacions en què les dones i homes surten a defensar als carrers perquè no hi hagi més morts i hi hagi menys violència i més igualtat entre homes i dones, però ¿ quina igualtat? ¿Hem de prohibir totes les característiques de les dones?, Hem de prohibir ¿ totes les característiques dels homes? Té la dona de ser com l’home? Té l’home de ser com la dona? Tenen ara els homes que anar amb biquini, amb taló alt, pintar-se els ulls les celles, etc. etc. Què igualtat? Anem a definir ¿ què igualtat?    

A altres si es fa una anàlisi ben equilibrat sense passions i amb raonament profunds, veurem que en molts casos l’home quan han delinquit, vull dir que ha assassinat la seva parella, algunes vegades també a assassinats als seus fills, i després, se suïcida, això dona molt que pensar, que aquest home hagi arribat tan lluny com per matar la seva dona o parella, als seus fills, i després treure la vida a si mateix, i això passa molt sovint, gairebé tots els dies i la societat no fa res més que esperar que torni a passar, i llavors sortirem de nou amb un pancarta pel carrer dient ” les dones les volem vives ” o ” no més Violència ” o una altra pancarta així, i així cada dia, però aquesta conducta de les dones, no arreglen res de res, el motiu d’aquestes barbaritats, no s’arreglen amb pancartes, i amb manifestacions al carrer, és Conductual, però, cal estudiar i investigar, conductual ment, perquè és un problema de conducta, no d’ igualtat de gènere, les tecnologies en la societat s’han disparat, però la problemàtica de convivència entre parelles o matrimonis ha estat un tabú i és aquí on s’hauria d’estudiar i indagar i treballar, no amb pancartes o bons propòsits ,, Quan tenim aquests problemes tan seriosos en la societat que una persona treu la vida a la seva parella, i algunes vegades, també assassina als seus fills, i després ell es suïcida és que alguna cosa no funciona bé, i no és per culpa de la igualtat, i així cada dia i nosaltres sortirem amb pancartes a demostrar ” no més violència “.    

I o considero això com un acte de desesperació malaltís, que no té res a veure amb un acte masclista, qualsevol home o dona pot treure la vida a una altra persona, això és un acte criminal, però sí que jo considero, un acte masclista i a més criminal a tenir un contacte sexual sense permís de l’segon, i aquí sí que hi ha un flagrant desigualtat de gènere, i com podem veure hi ha desigualtat en la societat, tal com ja he comentat es paràgrafs a ) B ) C ) d ) e ) f) G ), avui, en el dia que escric això sobre la igualtat, és el dia de la dona, i pels mitjans de comunicació ha tingut molta difusió de les actuacions de la gent, moltes demostracions i pocs continguts, les seves dones dient n’hi ha prou !!, fins i tot havien nenes que deien també prou !!!, carrers plens, és una llàstima que es malgasti tanta energia per a res, demà segur que veurem per TV altra violació o un altre crim d’un home que ha matat la seva parella i després es a suïcidat, trist molt trist, i nosaltres impassibles, la dona ha de ser dona, i es deu sentir dona, si això és el que ella vol, i l’home ha de ser home i sentir-se home si això és el que ell vol, en comú ha d’haver una comprensió, ja que estem en el mateix vaixell, i de nosaltres part la supervivència de la humanitat, i hem de conviure i estimar-nos junts i així serem més feliços, l’home i la dona no són bones persones, però persones i les persones som per naturalesa violentes i no ens podem atribuir que som bones, sinó tot el contrari, som dolent s, si mirem el món de les guerres, o veiem que 24 milions de persones es moren de fam cada any al món i un 75% són nens, veurem bé que som dolents, per això hem de comportar bé, com a persones bones, i civilitzades i la igualtat en la societat seria una bona cosa, si la igualtat de la dona i la de l’home existís, i sense deixar de ser home i dona      

Aquest raonament dona una discussió, i molt debat, i què passa amb la igualtat?

Bé, doncs la igualtat no existeix i si existeix, només és teòricament

Enric Giné

 

Aquesta entrada ha esta publicada en Sin categoría. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.